Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Phát huy vai trò MTTQ trong triển khai Chương trình MTQG 1719

Trọng Bảo - 14:41, 17/07/2023

Sáng 17/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, các sở, ban ngành; phòng Dân tộc, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và 150 cá nhân là điển hình tiên tiến ở cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Để đẩy mạnh việc triển khai Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo MTTQ các cấp bằng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, tích cực vào cuộc với mục tiêu góp phần triển khai Chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Nhờ đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của đồng bào DTTS và miền núi. MTTQ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt thiết thực lồng ghép tuyên truyền các nội dung của Chương trình MTQG 1719 với trên 670 buổi tuyên truyền thu thút gần 69 nghìn lượt người tham gia. 

Qua công tác tuyên truyền của MTTQ, Nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình, đó là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư… 

Qua triển khai, đã có nhiều mô hình, các làm sáng tạo của MTTQ các cấp ở cơ sở như: Mô hình “Cải tạo, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho người dân tộc Dao”, mô hình “Cải tạo nếp sống văn minh tiến bộ trong việc tang đồng bào dân tộc Tày” huyện Văn Bàn; mô hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, mô hình “Tuyên tuyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu, trong việc tang” ở huyện Bát Xát…

Đâị diện các cá nhân điển hình tiên tiến tham luận tại Hội nghị
Đại diện các cá nhân điển hình tiên tiến tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe Nhân dân nói”, đa dạng hóa các kênh tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của đồng bào DTTS, phản ánh định kỳ và đột xuất để các cơ quan Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết. Đồng thời, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề nghị chính đáng của người dân.

Thống kê cho thấy, từ năm 2021 đến nay, MTTQ các cấp đã tổ chức hơn 1.500 lượt nắm tình hình Nhân dân, tổ chức 40 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân với sự tham gia của gần 3.500 người dân... Đã có gần 500 ý kiến, kiến nghị, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được các cơ quan chức năng của tỉnh, địa phương dự Hội nghị giải trình, làm rõ.

Trong quá trình triển khai, MTTQ các cấp đặc biệt quan tâm và động viên kịp thời những cá nhân tiêu biểu tha gia thực hiện Chương trình MTQG 1719. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 224 cá nhân tiêu biểu; cùng với đó, MTTQ các cấp cũng đã tặng hàng trăm nghìn xuất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... nhân dịp tết Nguyên đán.

Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân
Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện Chương trình MTQG 1719. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch giám sát tổng thể chương trình Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2025 tại một số huyện trọng điểm. Cụ thể, năm 2022 đã tổ chức giám sát tổng thể Chương trình tại huyện Si Ma Cai; năm 2023 giám sát tổng tại huyện Bảo Yên và thị xã Sa Pa. 

Riêng 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện đối với 2 dự án trong Chương trình, đó là: Giám sát việc thực hiện giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Dự án 1) tại huyện Bắc Hà và Giám sát việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (Dự án 2) tại huyện Văn Bàn, Bảo Yên… Công tác giám sát được thực hiện dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng với nhiều nội dung và cách làm sáng tạo.

Khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai Chương trình MTQG 1719
Khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai Chương trình MTQG 1719

Hội nghị đã giành nhiều thời gian để các đại biểu là những cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào triển khai Chương trình MTQG 1719 tham luận về những cách làm hay, kinh nghiệm trong việc vận động Nhân dân thực hiện Chương trình…

Nhân dịp này, 50 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719 ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2023 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai.

Tin cùng chuyên mục
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc mở rộng lần thứ 57 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc mở rộng lần thứ 57 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 57, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.