Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Video

Phát triển sản phẩm OCOP giúp nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững

Ngọc Chí - 17:15, 05/11/2023

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã nỗ lực tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và đến nay, toàn tỉnh đã có 157 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên. Việc xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm OCOP đã từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân và nhiều hộ dân, nhất là đồng bào DTTS đã có nguồn thu nhập ổn định.

Tin cùng chuyên mục
Thiếu nhà văn hóa đủ tiêu chí sau sáp nhập thôn bản

Thiếu nhà văn hóa đủ tiêu chí sau sáp nhập thôn bản

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tình trạng thừa Nhà Văn hóa thôn, bản nhưng thiếu Nhà Văn hóa đạt chuẩn. Trước đây, Nhà Văn hóa xây theo định mức và quy mô dân cư cũ. Nay sáp nhập các thôn bản, quy mô dân số thay đổi, vì vậy các Nhà Văn hóa không đáp ứng được về mặt công năng, phục vụ sinh hoạt cộng đồng của người dân, đồng thời có nguy cơ góp phần làm rớt Chuẩn Nông thôn mới đối với một số xã, vì tiêu chuẩn Nhà Văn hóa không đạt.