Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Hội đồng Dân tộc, đã thẩm tra và cho ý kiến nhiều nội dung liên quan đến vùng DTTS

Như Tâm - 08:06, 06/05/2024

Ngày 4/5, tại Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 9 với nhiều nội dung như: thẩm tra Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Thẩm tra Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi); Thẩm tra Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Thẩm tra Luật Địa chất và khoáng sản; cho ý kiến Kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của HĐDT về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ DTTS, giai đoạn 2016 - 2023”; đồng thời, cung cấp thông tin về việc lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Thông tin về Nghị quyết 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Chủ tịch và Bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội đồng chủ trì phiên họp
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Chủ tịch và Bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội đồng chủ trì phiên họp

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐDT và bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội đồng chủ trì phiên họp; Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr cùng các Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội; các Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách của HĐDT; đại diện Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự.

 Liên quan đến đề xuất, điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, các đại biểu tiếp tục đề nghị cơ quan soạn thảo cần quan tâm đến việc tháo gỡ vướng mắc trong chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào DTTS, vì thực tế, đồng bào DTTS tại nhiều địa phương đang thiếu đất sản xuất; quan tâm các dự án thủy lợi cho người dân sinh sống vùng miền núi. Các đại biểu tiếp tục đề nghị trong công tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS cần quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa... nhiều hơn nữa, nhất là các chính sách hỗ trợ chương trình xóa mù chữ, hỗ trợ học sinh ở các trường dân tộc nội trú...

Liên quan đến các góp ý của các đại biểu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr ghi nhận ý kiến các đại biểu và cho biết, UBDT sẽ tiếp tục phối hợp với HĐDT để điều chỉnh, hoàn thiện đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trước khi trình Quốc hội thông qua.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT - Y Vinh Tơr phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 Hội đồng Dân tộc
Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT - Y Vinh Tơr phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 Hội đồng Dân tộc

Về việc thẩm tra 4 dự thảo luật, gồm: Luật Đô thị và nông thôn, Luật Phòng, chống buôn bán người, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Địa chất và khoáng sản. Các đại biểu đã đề nghị các cơ quan soạn thảo cần quan tâm đến các điều khoản hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để vùng DTTS tiếp tục ổn định và phát triển; tránh tình trạng quy hoạch, đầu tư làm mất bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS, đối với Luật Đô thị và nông thôn.

Về việc thẩm tra Luật phòng, chống buôn bán người, các đại biểu đã yêu cầu những điều khoản cụ thể nhằm hạn chế tình trạng mua bán người ở vùng đồng bào DTTS, miền núi và các đại biểu đề nghị cần có những hoạt động tuyên truyền hiệu quả để người dân tránh bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào đường dây mua bán người.

Nhiều đại biểu quan tâm Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cần đảm bảo quyền lợi cho đồng bào DTTS
Nhiều đại biểu quan tâm Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cần bảo đảm quyền lợi cho đồng bào DTTS

Đối với Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các đại biểu quan tâm đến từ “Dân tộc” trong dự thảo luật chưa được đề cập nhiều, cần nghiên cứu, bổ sung để bảo đảm quyền lợi cho đồng bào DTTS, nhất là chế độ thai sản, hưu, tử tuất… 

Riêng ý kiến về vấn đề rút bảo hiểm một lần, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu thêm để thống nhất và bảo đảm ý nghĩa bảo hiểm xã hội là cột trụ an sinh của xã hội, tránh vỡ quỹ bảo hiểm khi cho người lao động rút một lần. Mặt khác, các đại biểu quan tâm đến các chính sách khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội; tăng những quy định, chế tài xử lý các trường hợp trốn, không đóng bảo hiểm xã hội.

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất với Kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của HĐDT về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ DTTS, giai đoạn 2016 - 2023”.

Thương trực HĐDT đã cung cấp thông tin về việc lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cho các đại biểu; Thông tin về Nghị quyết 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu bế mạc phiên họp
Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu bế mạc phiên họp

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Hội đồng Dân tộc đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Phiên họp có sự tham dự cơ bản đầy đủ của các đồng chí thành viên HĐDT, các đại biểu đại diện các cơ quan có liên quan, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đồng chí đối với công tác dân tộc nói chung và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng. 

Đặc biệt, sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã thừa ủy quyền của Chính phủ báo cáo tóm tắt Tờ trình Về việc hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiều quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

"Năm 2024 là năm then chốt thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của đất nước, cũng là thời điểm tăng tốc để HĐDT hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng được Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao... Bối cảnh này đặt ra yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về trách nhiệm, chất lượng trong công tác của HĐDT nói riêng và các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công tác nói chung, tôi đề nghị HĐDT, Thường trực HĐDT tiếp tục nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra", Chủ tịch HĐDT của Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm nghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp xác đáng, có trọng tâm, đúng vào các vấn đề cơ bản có nhiều tác động đến đồng bào DTTS… Giao các Tiểu ban của Hội đồng có liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu, hoàn thiện Báo cáo tham gia thẩm tra của HĐDT gửi cơ quan chủ trì thẩm tra để tổng hợp.

Tin cùng chuyên mục