Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm

PV - 14:10, 14/07/2023

Sáng 14/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đã chủ trì cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc ban hành 2 thông tư nhằm nâng cao tính minh bạch cùng chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức viên chức, đồng thời tạo tiền đề để cải cách chế độ tiền lương - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc ban hành 2 thông tư nhằm nâng cao tính minh bạch cùng chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức viên chức, đồng thời tạo tiền đề để cải cách chế độ tiền lương - Ảnh: VGP/Hải Minh

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2019 đến nay đã có sự thay đổi về cách tiếp cận cả lý luận và thực tiễn. Theo đó, việc triển khai phải đáp ứng được ba mục tiêu: Đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Báo cáo của Bộ Nội vụ chỉ rõ: Một số bộ quản lý ngành, lĩnh vực chậm ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức nghiệp vụ chuyên ngành. Một số bộ, ngành vẫn xác định danh mục vị trí việc làm quá chi tiết (theo thực trạng công việc, tổ chức bộ máy và biên chế được giao), dẫn đến chưa bảo đảm nguyên tắc chung, bao quát theo chức năng, nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực được giao quản lý nên ảnh hưởng đến các bộ, ngành, địa phương trong việc rà soát, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ, đây là nhiệm vụ rất khó và nhạy cảm, nhất là việc xác định vị trí việc làm, nhưng không thể không làm để nâng cao tính minh bạch cùng chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đồng thời tạo tiền đề để cải cách chế độ tiền lương.

Phó Thủ tướng khẳng định sẽ cùng đồng hành với các bộ, ngành trong quá trình làm việc vì nếu chậm ban hành sẽ kéo chậm sự phát triển, gây tâm tư cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng khẳng định sẽ cùng đồng hành với các bộ, ngành trong quá trình làm việc vì nếu chậm ban hành sẽ kéo chậm sự phát triển, gây tâm tư cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát, hoàn thiện và thống nhất ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ Trung ương đến địa phương; Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ; phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/8. Đây là cơ sở để các bộ, ngành xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và xác định biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Thủ tướng lưu ý, sau khi ban hành hai thông tư trên, cần có các cuộc họp trực tuyến với các địa phương để hướng dẫn tổ chức thực hiện và tiếp tục lắng nghe ý kiến phản hồi của các địa phương. Từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, bảo đảm mục tiêu đến cuối năm 2023 có thể cơ bản hoàn thành việc ban hành các đề án vị trí việc làm của các bộ, ngành, địa phương.

Tin cùng chuyên mục