Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Phối hợp đưa công tác dân vận lên tầm cao mới

PV - 07:05, 16/12/2021

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 và triển khai Chương trình phối hợp hai bên về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Trình bày báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp vừa qua, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ: Chương trình phối hợp công tác dân vận nói trên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Việc cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận được chú trọng quan tâm; phát huy được vai trò của người dân tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; thực hành dân chủ, công khai minh bạch; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên… góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng với nhân dân.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2021 - 2026 là tiếp tục thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định phòng, chống Covid-19 và phát huy vai trò là chủ thể trong phòng, chống đại dịch và phục hồi phát triển kinh tế;…

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu, sự đóng góp tích cực của Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong công tác phối hợp Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác dân vận.

Đồng chí cũng chỉ rõ một số bất cập, hạn chế trong công tác phối hợp giữa hai bên. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan là một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan công tác dân vận; trong tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân, tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình trong nước khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, cơ hội. Trong bối cảnh mới, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần phải được nâng lên một tầm cao mới, phải đặt ra những mục tiêu, yêu cầu, định hướng, giải pháp mới phù hợp sự phát triển của đất nước, khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đã đề ra trong giai đoạn 2021 - 2026./.