Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Quảng Nam hỗ trợ sinh kế cho người dân miền núi lưu vực các hồ thuỷ điện

L.Minh - 16:33, 14/04/2022

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Qua đó, tạo công ăn việc làm bền vững cho người dân miền núi, giảm việc tác động vào rừng đầu nguồn.

Quảng Nam đặt mục tiêu tất cả các huyện có hồ chứa thủy điện đều có các loại mô hình sinh kế bền vững cho người dân để bảo vệ rừng
Quảng Nam đặt mục tiêu tất cả các huyện có hồ chứa thủy điện đều có các loại mô hình sinh kế bền vững cho người dân để bảo vệ rừng

Chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sinh kế cho người dân tại lưu vực các hồ chứa thủy điện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sinh kế cho người dân tại lưu vực các hồ chứa thủy điện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Mục tiêu của chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sinh kế cho người dân tại lưu vực các hồ chứa thủy điện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cùng với phát triển thủy điện, kết hợp đa dạng các loại hình, mô hình phát triển kinh tế, kêu gọi đầu tư để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, tạo công ăn việc làm, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.

Mô hình phát triển sinh kế cho đồng bào Cơ Tu ở lưu vực thuỷ điện (ảnh minh hoạ).
Mô hình phát triển sinh kế cho đồng bào Cơ Tu ở lưu vực các hồ thuỷ điện (ảnh minh hoạ).

Theo đó, tỉnh Quảng Nam phấn đấu năm 2022 hoàn thành tối thiểu 1 mô hình phát triển sinh kế cho người dân lưu vực hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên thực hiện mô hình sinh kế cho người dân đối với các công trình thủy điện đã và đang hoạt động.

Năm 2023, mỗi huyện có hồ chứa thủy điện hoàn thành tối thiểu 1 mô hình phát triển sinh kế/thủy điện có hồ chứa thủy điện cho người dân lưu vực hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh (trường hợp trên địa bàn huyện có 2 thủy điện thì có tối thiểu 2 mô hình sinh kế).

Năm 2024, mỗi huyện có hồ chứa thủy điện hoàn thành tối thiểu 2 mô hình phát triển sinh kế/thủy điện có hồ chứa thủy điện cho người dân lưu vực hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh (trường hợp trên địa bàn huyện có 2 thủy điện thì có tối thiểu 4 mô hình sinh kế).

Đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu tất cả huyện có hồ chứa thủy điện đều có các loại mô hình sinh kế bền vững cho người dân.

Để thực hiện chương trình này, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng người dân tại các lưu vực hồ chứa thủy điện về bảo tồn giá trị tài nguyên, góp phần phát triển du lịch vùng lòng hồ bền vững; khuyến khích người dân vùng lòng hồ thủy điện bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan, vì môi trường sinh thái và cảnh quan vùng lòng hồ là tài nguyên du lịch quan trọng để thu hút du khách; đồng thời nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương trong hỗ trợ sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thuỷ điện...

Đồng thời, lồng ghép việc hỗ trợ, phát triển sinh kế cho người dân vào các chương trình, kế hoạch phát triển của ngành; chủ động đề xuất hỗ trợ kỹ thuật, giống, tài chính để người dân có điều kiện phát triển sinh kế.

Tin cùng chuyên mục
Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Từ nguồn vốn hỗ trợ quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư, các hộ dân khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam được bố trí chỗ ở mới theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch. Được chuyển về những khu tái định cư mới, có đầy đủ hạ tầng, điện, nước, người dân vô cùng phấn khởi. Từ đây người dân được an cư, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.