Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khởi nghiệp

Quảng Ninh: Khai trương Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số

Mỹ Dung - 07:02, 31/05/2024

Ngày 30/5, tại Tp. Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai trương Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số, nhằm tạo không gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi lễ

Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số có chức năng cung cấp không gian, tiện ích, phương tiện phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng; tiếp nhận và phát triển các sáng kiến và các thử nghiệm thực tế; tổ chức các hoạt động truyền thông về vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên...

Trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng số lượng và chất lượng các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương theo chiều sâu trên cơ sở tăng cường đóng góp của khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác công tư, thúc đẩy liên kết ba nhà theo định hướng phát triển của tỉnh...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu tham quan mô hình trưng bày của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu tham quan mô hình trưng bày của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh, việc đưa Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương; đồng thời là mắt xích quan trọng góp phần lan tỏa định hướng phát triển chung của tỉnh.