Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quỳ Châu (Nghệ An): Tập trung giải quyết vấn đề cấp bách trong Dự án 1 Chương trình MTQG

Khánh Ngân - 18:09, 28/03/2023

Thực hiện Công văn số 07/BDT-KHTH ngày 5/1/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về việc báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang tập trung cả hệ thống chính trị vào thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn trong Dự án 1.

Quỳ Châu (Nghệ An): Tập trung giải quyết vấn đề cấp bách trong dự án 1 Chương trình MTQG (Chuyên đề Nghệ An))
Quỳ Châu (Nghệ An) là huyện vùng cao có trên 78% dân số là người DTTS

Là huyện miền núi, Quỳ Châu (Nghệ An) có trên 78% dân số là người DTTS. Lâu nay, vấn đề đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS luôn là vấn đề cấp bách. Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với 10 dự án. Trong đó, Dự án 1 được xác định là giải quyết được những vấn đề cấp bách mà đồng bào các DTTS ở huyện vùng cao Quỳ Châu đang phải đối mặt. Với mục tiêu giải quyết những vấn đề cấp bách đang tồn tại ở địa phương, toàn hệ thống chính trị ở Quỳ Châu đang dồn sức thực hiện Dự án 1. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân để phát huy tối đa nguồn vốn Trung ương đầu tư để sớm cải thiện đời sống đồng bào.

Dự án 1 trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, Quỳ Châu được đầu tư 5.001 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 4.440 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 561 triệu đồng.

Để từng bước thực hiện từng nội dung trong Dự án I, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5160/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về phê duyệt danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Với nguồn vốn được bố trí 440 triệu đồng. Số tiền đầu tư về nội dung nhà ở nói trên sẽ được hỗ trợ cho 11 hộ gia đình trên địa bàn 3 xã đặc biệt khó khăn.

Quỳ Châu (Nghệ An): Tập trung giải quyết vấn đề cấp bách trong dự án 1 Chương trình MTQG (Chuyên đề Nghệ An)) 1
vấn đề nhà ở đặc biệt là nhà ở cho đồng bào ở các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn là vấn đề cấp bách ở Quỳ Châu

Vấn đề cấp bách về nước sinh hoạt cho đồng bào cũng đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Với kinh phí được đầu tư 4.000 triệu đồng, Quỳ Châu phân bổ thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng 3 công trình nước sinh hoạt tập trung ở các xã Châu Phong, Châu Thuận và xã Diên Lãm. Đến nay, các công trình nước sạch tập trung này đã hoàn thành mọi thủ tục về đầu tư, chuẩn bị bước vào thi công.

Cùng với những công trình nước sạch sinh hoạt, nước sinh hoạt phân tán phục vụ đồng bào trong Dự án 1 được đầu tư 561 triệu đồng. Số tiền trên sẽ được hỗ trợ cho 187 hộ đồng bào DTTS trên địa bàn 4 xã đặc biệt khó khăn với định mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ. Đến nay UBND huyện Quỳ Châu đã ban hành Quyết định số 5160/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về phê duyệt danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và phân bổ kinh phí về ngân sách các xã. Các xã đang tổ chức triển khai thực hiện về tận từng hộ đồng bào được thụ hưởng hỗ trợ.

Quỳ Châu (Nghệ An): Tập trung giải quyết vấn đề cấp bách trong dự án 1 Chương trình MTQG (Chuyên đề Nghệ An)) 2
Không chỉ là nước sinh hoạt, nước phụ phụ sản xuất ở huyện Quỳ Châu cũng thiếu. Đồng bào Thái phải dùng cọn nước để dẫn nước từ suối lên để tưới cho cây trồng

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, bà Lê Thị Ngọc - Trưởng phòng Dân tộc huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết: “Nội dung trong Dự án 1 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã giải quyết được những vấn đề cấp bách mà đồng bào các DTTS ở Quỳ Châu đang gặp phải. Xác định được tầm quan trọng của Dự án đối với vấn đề an sinh xã hội, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hiện nay các công trình được phân bổ năm 2022, đã bước vào quá trình triển khai xây dựng để sớm đưa vào sử dụng”.

Để bảo đảm triển khai Dự án 1 đúng tiến độ, sớm phát huy nguồn lực đầu tư, UBND huyện Quỳ Châu chỉ đạo các phòng ban các cấp bám sát hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đối với các đơn vị, địa phương để đôn đốc, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho chủ đầu tư, cán bộ cấp huyện, cấp xã thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh tuyên truyền cho cộng đồng và người dân hiểu đúng, hiểu đủ về chủ trương, chính sách của Chương trình cho Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi.