Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Sơn La: Hiệu quả từ các chính sách dân tộc

PV - 11:23, 22/01/2019

Năm 2018, tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành cùng với hệ thống cơ quan công tác dân tộc của tỉnh và các huyện, thành phố, triển khai có hiệu quả chính sách dân tộc, các chương trình, dự án cho đồng bào các xã, bản, vùng đặc biệt khó khăn vượt lên phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Cây sa nhân mang lại thu nhập cao cho bà con bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. Cây sa nhân mang lại thu nhập cao cho bà con bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.

Năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố đã thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư nguyện vọng của đồng bào; tham mưu cho UBND tỉnh và các huyện, thành phố giải quyết những bất cập, phát sinh ở cơ sở; xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc.

Đối với Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã ĐBKK, xã an toàn khu, xã biên giới; các thôn, bản ĐBKK (Chương trình 135), năm 2018 tỉnh Sơn La được giao 215 tỷ 700 triệu đồng (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp). Các huyện, thành phố đã tập trung thanh toán cho 113 công trình đã hoàn thành và công trình chuyển tiếp năm 2017 sang 2018; khởi công xây dựng mới 114 công trình, .. đến nay đã giải ngân 100% kế hoạch.

Tỉnh cũng đã tập trung vốn sự nghiệp để duy tu, sửa chữa 160 công trình; mở 51 lớp với 2.723 học viên là cán bộ cơ sở và cộng đồng được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý thuộc địa bàn thụ hưởng Chương trình 135.

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ trực tiếp 34 tỷ 370 triệu đồng cho 352.000 nhân khẩu nghèo thuộc hộ nghèo các xã khu vực II, III, xã biên giới; hỗ trợ cho 618 hộ nghèo vay 24 tỷ 641 triệu đồng thuộc chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi; tổ chức cho 2.990 Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc đi thăm quan học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh; cấp phát 18 loại ấn phẩm báo, tạp chí đến đúng đối tượng được thụ hưởng theo quy định; phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức được 25 hội nghị tuyên truyền nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 2.000 đại biểu tham gia...

Ngoài ra, Ban Dân tộc còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 11 hội nghị, 5 cuộc ngoại khóa triển khai thực hiện tuyên truyền pháp luật cho hơn 3.000 đại biểu, học sinh đại diện cho các huyện trên địa bàn tỉnh tham gia…

Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước tới vùng đồng bào DTTS; chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án mới bổ sung; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019...

THU THỦY

Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).