Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Tăng khả năng tiếp cận thông tin, tri thức cho đồng bào vùng sâu, vùng xa

PV - 18:21, 25/07/2023

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 1974/QÐ-BVHTTDL về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi" năm 2023.

Các em học sinh Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông tại thư viện nhà trường
Các em học sinh Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông tại thư viện nhà trường

Văn bản nêu rõ: Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An cùng nhà cung cấp được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng tại 120 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc các địa phương nêu trên.

Trong đó, các đơn vị liên quan tiến hành mua giá sách; tài liệu, sách về nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch; cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng DTTS; chủ đề khác có liên quan đến DTTS phù hợp với đối tượng thụ hưởng.

Nhiệm vụ "Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi" nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường khả năng tiếp cận thông tin tri thức cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS và miền núi.

Thông qua đây, các đơn vị chức năng hỗ trợ tài nguyên thông tin thư viện cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa đọc chất lượng, hiệu quả; hình thành thói quen, nhu cầu phát triển, kỹ năng, phong trào đọc sách trong cộng đồng các DTTS và miền núi.

Tủ sách cộng đồng cũng góp phần thu hẹp khoảng cách về văn hóa, kinh tế, xã hội giữa miền núi và đồng bằng, tạo điều kiện hội nhập cho đồng bào DTTS, miền núi, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, lao động sản xuất của người dân vùng đồng bào DTTS.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 của Bộ VHTT&DL cấp cho Vụ Thư viện qua Văn phòng Bộ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025...

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội các DTTS

Gia Lai: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội các DTTS

Thực hiện cuộc Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành gần 50% chỉ tiêu kế hoạch. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng cuộc điều tra, hiện nay các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các điều tra viên tích cực bám nắm địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tại cơ sở.