Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thái Nguyên: Vai trò quan trọng của Người có uy tín ngày càng được khẳng định

Vân Khánh - 14:21, 10/08/2023

Tỉnh Thái Nguyên hiện có 821 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Dù ở các lứa tuổi, cương vị khác nhau, nhưng đội ngũ Người có uy tín của tỉnh đều tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì bản làng, thôn xóm; tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào tại địa phương.

Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2023.
Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Những “đầu tàu” ở thôn bản

Bản Chang là xóm nằm ở trung tâm xã Nghinh Tường (huyện Võ Nhai). Xóm có 108 hộ, với 02 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Dao có 12/108 hộ, chiếm 11,1%; dân tộc Tày có 96 hộ, chiếm 89%; người dân trên địa bàn xóm chủ yếu là làm nông nghiệp. Với các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn xóm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, xóm vẫn còn một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ.

Để Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xóm, công tác tuyên truyền, vận động được cấp ủy, Ban công tác mặt trật xóm Bản Chang chú trọng. “Đầu tàu” trong công tác này ở Bản Chang là ông Nông Khánh Sự, sinh năm 1964, dân tộc Tày – Người có uy tín của xóm.

Chia sẻ về công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ông Sự cho biết, để thực hiện tốt nội dung này, bản thân ông luôn chủ động phối hợp cùng với cấp ủy, Ban công tác mặt trật xóm tuyên truyền, giải thích tỉ mỉ những vấn đề, nội dung mà người dân chưa hiểu. Từ đó giúp người dân nắm bắt và chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, xóm thường xuyên khuyến khích, động viên kịp thời để biểu dương nhân rộng những gương điển hình tiên tiến.

“Để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tôi phối hợp cùng Ban công tác mặt trận xóm thường xuyên nắm bắt đời sống sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện những mâu thuẫn phát sinh, tìm hiểu nguyên nhân và tiến hành giải quyết kịp thời những mâu thuẫn của các cá nhân, hộ gia đình ngay từ lúc ban đầu”, ông Sự chia sẻ.

Với nỗ lực của Ban công tác mặt trận xóm và của cá nhân ông Nông Khánh Sự, những năm trở lại đây, Nhân dân xóm Bản Chang luôn sống hòa thuận, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống sinh hoạt và sản xuất. Nhờ có sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư nên tình hình an ninh, trật tự ở Bản Chang luôn ổn định, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nông Khánh Sự là một trong hàng nghìn lượt Người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh Thái Nguyên đã phát huy vai trò “đầu tàu” trong các phong trào tại cơ sở. Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã có 10.596 lượt Người có uy tín được công nhận; giai đoạn 2023 – 2028 có 821 người. Đây là lực lượng quần chúng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (đứng thứ 6 từ phải sang) trao giấy khen cho Người có uy tín tiêu biểu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (đứng thứ 6 từ phải sang) trao giấy khen cho Người có uy tín tiêu biểu.

Tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín

Để kịp thời động viên, biểu dương những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách để phát huy vai trò tích cực của đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Mới đây, ngày 8/8/2023, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023. Hội nghị đã tôn vinh 58 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; trong đó, đại biểu dân tộc Tày 18 người, dân tộc Nùng 17 người, dân tộc Dao 03 người, dân tộc Cao Lan 01 người, dân tộc Sán Dìu 11 người, dân tộc Sán Chay 3 người, dân tộc Sán Chỉ 4 người, dân tộc Kinh 01 người.

Theo Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, ông Hoàng Văn Chính, hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với Ban Dân tộc tiến hành rà soát, đánh giá, bình chọn, xét công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, toàn tỉnh đã bình chọn, xét công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS công tâm, khách quan. Đồng thời, tỉnh đã dành kinh phí hằng năm để tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, tết các DTTS; thăm hỏi ốm đau, gia đình Người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn; biểu dương, khen thưởng; cấp báo; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và đưa Người có uy tín đi thăm quan học, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Có thể thấy, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào vùng đồng bào DTTS của tỉnh Thái Nguyên là những “hạt nhân” trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Người có uy tín cũng là những “đầu tàu” trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới...


Tin cùng chuyên mục
Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung một số chủ trương, chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS, miền núi, hải đảo, di sản văn hóa quý hiếm có nguy cơ thất truyền… Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), ngày 17/4.