Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thanh Hóa: Tăng cường công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quỳnh Trâm - Tuấn Bình - 17:48, 08/09/2023

Ngày 8/9, tại huyện biên giới Mường Lát, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023, nhằm triển khai nội dung số 2, thuộc Tiểu dự án 10.1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị có gần 180 đại biểu, là cán bộ Bộ đội Biên phòng được phân công thực hiện công tác thông tin đối ngoại, thông tin tuyên truyền của các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; công chức văn hóa xã hội cấp xã; trưởng các bản, khu phố, Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Mường Lát.

Trong thời gian 2 ngày (8 và 9/9), các đại biểu được các báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Thông tin - Truyền thông truyền đạt một số nội dung: Thực trạng công tác vận động quần chúng vùng đồng bào DTTS; kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của đội ngũ cán bộ ở khu vực biên giới trong tình hình mới; vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... Ngoài ra, hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Thượng tá Lê Tiến Viên - Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, truyền đạt kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của đội ngũ cán bộ ở khu vực biên giới trong tình hình mới
Thượng tá Lê Tiến Viên - Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, truyền đạt kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của đội ngũ cán bộ ở khu vực biên giới trong tình hình mới

Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm tạo điều kiện để đồng bào DTTS và miền núi được tiếp cận thông tin đúng và đầy đủ, nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ phòng Quản lý thông tin - Báo chí - Xuất bản Thanh Hóa truyền đạt vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Cán bộ phòng Quản lý thông tin - Báo chí - Xuất bản Thanh Hóa truyền đạt vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống