Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thanh Hóa trao hơn 26.000 thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo

Quỳnh Trâm - 20:43, 04/10/2022

Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa (thuộc Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam) vừa trao tặng kinh phí hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) quý IV/2022 cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Hội Y tế tư nhân Thanh Hóa trao kinh phí mua hơn 26.000 thẻ BHYT cho hộ gia đình cận nghèo tại 5 huyện
Lãnh đạo Hội Y tế tư nhân Thanh Hóa trao kinh phí mua hơn 26.000 thẻ BHYT cho hộ gia đình cận nghèo tại 5 huyện

Sau khi nhận được thư kêu gọi của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa đã tích cực vận động, kêu gọi các hội viên và cộng đồng y tế tư nhân, ủng hộ số kinh phí 10% còn lại để mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo trong quý IV/2022.

Kết quả đã có hơn 30 đơn vị y tế tư nhân tích cực tham gia ủng hộ, với số tiền hơn 500 triệu đồng. Trong đó, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực là đơn vị tài trợ nhiều nhất, với số tiền 100 triệu đồng.

Lãnh đạo Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 4 cá nhân có đóng góp vì sự phát triển y tế tư nhân
Lãnh đạo Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 4 cá nhân có đóng góp vì sự phát triển y tế tư nhân

Đây là nguồn kinh phí giúp các hộ cận nghèo có điều kiện được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ BHYT, góp phần cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tại buổi lễ, Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng kinh phí mua 26.833 thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo của 5 huyện, gồm Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam” cho 4 cá nhân đã có những đóng góp vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam.