Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện Di chúc của Bác Hồ

PV - 09:50, 21/05/2019

Thanh niên nói chung, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng là nguồn nhân lực quan trọng kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh xây dựng đất nước. 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ là dịp để mỗi thanh niên nhìn lại, nỗ lực phấn đấu vươn lên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn quan tâm, giáo dục, đào tạo các thế hệ thanh niên Việt Nam. Trong bản Di chúc của mình, Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn cơ sở đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Nhiều thanh niên nói chung, thanh niên DTTS nói riêng đã nỗ lực học tập, lao động để trau dồi, nâng cao tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sống và làm việc…

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong chuyến công tác tại tỉnh Cao Bằng năm 2019. Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong chuyến công tác tại tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Theo chia sẻ của ông Vàng A Lả, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La, tấm gương tiêu biểu cho lớp Đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên của Sơn La là liệt sĩ Lò Văn Giá, dân tộc Thái đã dũng cảm đưa đoàn cán bộ vượt ngục thành công và duy nhất tại Nhà tù Sơn La để tăng cường cán bộ cho cách mạng. Tấm gương hy sinh của Lò Văn Giá cổ vũ cho nhiều thế hệ thanh niên sau này.

Ngày nay, Tỉnh đoàn Sơn La xác định, vai trò tiên phong sáng tạo, tình nguyện của thanh niên các dân tộc trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thực tế cho thấy, trên nhiều bản làng vùng đồng bào DTTS, ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp thành công. Thanh niên Lý Tà Giàng, dân tộc Dao, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã thành công khi khởi nghiệp từ thế mạnh cây dược liệu; chị Sầm Thị Tình, dân tộc Thái ở Nghệ An đã tìm cách đưa sản phẩm với những tầng sâu giá trị văn hóa dân tộc Thái tới những nơi đô hội, thị trường trong nước và quốc tế… Hay cô sơn nữ dân tộc Tày Nguyễn Thị Cẩm Ly (Na Hang, Tuyên Quang), dù tốt nghiệp Học viện Tài chính nhưng Cẩm Ly đã lựa chọn về quê khởi nghiệp từ chính sản phẩm của quê hương và cam sành Sơn Nữ đã và đang vươn xa ra thị trường….

Trong 10 năm (2008-2018), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã giới thiệu cho Đảng trên 2 nghìn đoàn viên ưu tú; trong đó, có trên 1 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 55,25% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đoàn đã có 11.380 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng các cấp; 9.888 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong số đó, có nhiều đoàn viên, thanh niên là người DTTS.

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng nhìn chung chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS còn thấp. Theo báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả 03 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, miền núi (giai đoạn 2016-2018) và báo cáo của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về thẩm tra báo cáo cho thấy, về chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS (cả thể lực, trí lực, tâm lực) còn thấp. Kiến thức, kỹ năng, năng lực làm việc, khả năng thích nghi của lao động DTTS còn nhiều yếu kém. Tình trạng thất nghiệp của thanh niên DTTS (5,76%, cao hơn gấp 2,5 lần so với tỷ lệ thất nghiệp của cả nước 2,34%). Chuyển dịch cơ cấu việc làm chậm, lao động chủ yếu làm việc trong khu vực nông nghiệp và phi chính thức (trên 80%); tình trạng thiếu việc làm, nhất là ở thanh niên, ngày càng gia tăng…

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế. Với nhiều thời cơ và thách thức mới, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc những tư tưởng, tinh thần trong Di chúc của Bác dành cho thanh niên để thiết kế, lựa chọn, tổ chức những phong trào hành động cách mạng phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, theo như lời Bác dặn phải “được việc, được người, được tổ chức”.

THANH HUYỀN