Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số

Hồng Minh - 19:17, 13/08/2020

Chiều 13/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Vụ DTTS đã báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng vừa qua và kế hoạch công tác tháng 8 năm 2020.

Theo đó trong thời gian qua, Vụ đã thực hiện các nhiệm vụ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao, như: Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020; thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó là những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Vụ như: Thực hiện chính sách đối với Người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ trướng Chính phủ; Thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tưởng Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới vùng DTTS theo Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ…

Thời gian tới, Vụ tiếp tục rà soát các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020; thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia như hoàn thiện nội dung, dự toán các tiểu dự án thành phần thuộc Dự án 9 và Dự án 10; xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao Vụ DTTS đã triển khai các nhiệm vụ nhanh, hiệu quả. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, Vụ phân công nhóm nghiên cứu sâu về công tác tôn giáo, đồng thời, đề xuất báo cáo lãnh đạo Ủy ban để có thể lồng ghép các nội dung thực hiện.