Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội

PV - 09:42, 23/08/2019

Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII họp phiên toàn thể lần thứ năm dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Thủ tướng cho biết, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã xây dựng các dự thảo Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kịp thời đáp ứng chương trình làm việc của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

Theo đó, tại Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII) vào tháng 5 vừa qua, Tiểu ban đã trình Đề cương chi tiết các dự thảo báo cáo, Trung ương đã cho ý kiến và thông qua. Nhiệm vụ tiếp theo là Tiểu ban Kinh tế-Xã hội phải xây dựng, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, văn kiện để xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 5/9, sau đó trình Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 tới. Tiếp đó sẽ tiếp tục hoàn thiện để xin ý kiến Đại hội Đảng bộ các cấp vào năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, chủ trì Phiên họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, chủ trì Phiên họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hội nghị thảo luận, thống nhất về bảy nội dung chính gồm: Những thành tựu, điểm sáng trong 5 năm và 10 năm qua; những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học rút ra; nhìn nhận đánh giá bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới, cả thời cơ, thuận lợi, khó khăn; quan điểm phát triển, trong đó xác định rõ quan điểm cần thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; mục tiêu chiến lược, bao gồm mục tiêu tổng quát và cụ thể, trong đó có mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045...

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Tiểu ban tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các dự thảo báo cáo. Định hướng chung là phải đánh giá đúng tình hình, khách quan; không tô hồng nhưng không được bôi đen; phân tích sát tình hình trong nước và quốc tế; đồng thời phải thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển; đề ra các định hướng, giải pháp chủ yếu tạo sự phát triển đột phá trong 5 năm và 10 năm tới, nhất là tầm nhìn đến năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội nhấn mạnh, các thành viên của Tiểu ban mà trực tiếp là Tổ biên tập tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến, các chuyên đề đã đặt hàng, các chuyên gia trong và ngoài nước để hoàn thiện dự thảo các báo cáo. Trong đó thời gian tới Tiểu ban cần tiếp tục tổ chức các hội thảo, hội nghị, làm việc với các bộ, ngành và địa phương để lắng nghe các ý kiến. Dựa trên cơ sở đó, Tiểu ban phải có các dự thảo báo cáo đảm bảo thực tiễn, khách quan, nhận thức rõ những tồn tại, khó khăn, nêu các nguyên nhân khách quan, chủ quan về các kết quả đạt được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng, giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng đánh giá cao dự thảo Chiến lược Kinh tế-Xã hội 10 năm 2021-2030 có tính bao quát tốt, bao hàm các nội hàm mới đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Thủ tướng yêu cầu Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung để phù hợp với các dự thảo báo cáo chính trị khác đang được xây dựng; trong đó có vấn đề phát triển nhanh và bền vững, lấy phát triển nhanh để duy trì ổn định, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng thể chế...

Thủ tướng cũng đề nghị Tiểu ban làm rõ các động lực phát triển của nền kinh tế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến-chế tạo, du lịch, công nghệ thông tin, phát triển đô thị và liên kết vùng. Các dự thảo báo cáo cũng phải chú trọng các vấn đề xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; coi con người là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển.

Về mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng đề nghị có nghiên cứu đề xuất mức tăng trưởng hợp lý, đủ để đảm bảo thoát bẫy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, nhưng phải tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

TTXVN/ BÁO TIN TỨC

Tin cùng chuyên mục