Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thừa Thiên Huế: Tổ chức Lễ ra mắt các mô hình Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Minh Thu - 09:50, 05/07/2023

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), trong tháng 6/2023, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lễ ra mắt mô hình điểm tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới
Lễ ra mắt mô hình điểm tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới

Đồng thời, cử các thành viên Ban Chỉ đạo; tổ/nhóm/câu lạc bộ tham gia hội nghị Hướng dẫn triển khai, thực hiện các hoạt động thuộc mô hình điểm Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Các hoạt động được triển khai theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt, duy trì số lượng, quy mô thực hiện mô hình điểm thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình MTQG 1719.

Lễ ra mắt mô hình điểm tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới
Lễ ra mắt mô hình điểm tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới

Trong quá trình hướng dẫn, cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã cung cấp những kỹ năng, kiến thức và nội dung hoạt động cần triển khai, thực hiện và được các thành viên Ban Chỉ đạo; tổ/nhóm/câu lạc bộ tiếp thu, ghi nhận.

Trong khuôn khổ Lễ ra mắt tại các địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo; tổ/nhóm/câu lạc bộ cũng đã có những trao đổi, chia sẻ về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời nêu những thuận lợi, khó khăn để tìm phương hướng, giải pháp hoạt động trong 2023 và những năm tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục
Các dân tộc huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững

Các dân tộc huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững

Sáng 12/6, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tu Mơ Rông và 150 đại biểu DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện.