Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thực hiện Chương trình MTQG ở Quảng Bình: Kỳ vọng đổi thay toàn diện vùng đồng bào DTTS

Khánh Ngân - 17:12, 23/12/2021

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2020-2030 (Chương trình MTQG) đang được kỳ vọng làm thay đổi toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có vùng DTTS, miền núi tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình có đến hơn 70% diện tích tự nhiên là đồi núi, vùng đồng bào DTTS
Quảng Bình có đến hơn 70% diện tích tự nhiên là đồi núi, vùng đồng bào DTTS

Đầu tư tập trung

Vùng DTTS và miền núi tỉnh Quảng Bình hiện có  gần 63.000 người sinh sống, tập trung ở 103 thôn, bản thuộc 15 xã thuộc các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Dân số đồng bào DTTS tính đến hết năm 2020 là 6.326 hộ/26.472 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc Bru Vân Kiều có 4.543 hộ/19.209 khẩu (gồm các tộc người: Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì); dân tộc Chứt có 1.717 hộ/7.064 nhân khẩu (gồm các tộc người: Sách, Rục, A Rem, Mày, Mã Liềng). Đây là 2 DTTS có số dân đông nhất, còn lại là các DTTS khác với số dân không nhiều, như: Mường, Thổ, Tày, Nùng, Thái… với 57 hộ/177 khẩu.

Để từng bước thực hiện thành công Chương trình MTQG, tạo sự thay đổi toàn diện vùng đồng bào DTTS, miền núi như kỳ vọng, UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG. Trong đó, năm 2022, tổng nguồn vốn để thực hiện là gần 445 tỷ đồng, bao gồm 338 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, gần 26 tỷ đồng từ ngân sách địa phương đối ứng và các nguồn vốn khác.

Nguồn vốn sẽ được đầu tư tập trung vào các dự án phục vụ trực tiếp đến đời sống, nâng cao thu nhập cho đồng bào các DTTS, cư dân miền núi. Đồng thời, xây dựng các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong đồng bào DTTS và miền núi; Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS; Chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao thể trạng tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Phát triển các nhóm dân tộc rất ít người; nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Ưu tiên những dự án cấp bách

Kinh nghiệm từ thành công trong thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới. Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình MTQG, UBND tỉnh Quảng Bình xác định, dự án ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS được ưu tiên thực hiện trước.

Toàn tỉnh có 103 thôn, bản ở 15 xã là nơi định cư của các đồng bào DTTS
Toàn tỉnh có 103 thôn, bản ở 15 xã là nơi định của đồng bào các DTTS

Trong nguồn vốn theo kế hoạch, tỉnh Quảng Bình sẽ dành 89 tỷ đồng để thực hiện Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đây là những vấn đề lớn, cấp bách mà đồng bào các DTTS đang rất cần. Khi Dự án được triển khai và đưa vào sử dụng chấm dứt tình trạng du canh du cư, hướng đến một nền sản xuất thâm canh, áp dụng cơ giới hóa và khoa học - kỹ thuật.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, tỉnh Quảng Bình cũng phân bổ gần 59 tỷ đồng để quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Trong đó, xây dựng cơ sở hạ tầng cho 11 dự án định canh định cư vùng đồng bào DTTS.

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi kỳ vọng sẽ làm thay đổi toàn diện KT-XH vùng đồng bào DTTS
Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi kỳ vọng sẽ làm thay đổi toàn diện KT-XH vùng đồng bào DTTS

Đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các địa phương để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, tỉnh sẽ thực hiện 2 tiểu dự án: Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng nâng cao thu nhập cho người dân và Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thúc đẩy khởi sự, kinh doanh khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cụ thể là hỗ trợ hơn 21.000 hộ dân tham gia bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng và hộ gia đình. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ. Trợ cấp gạo cho các gia đình nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ, phát triển lâm sản ngoài gỗ…

Với một tâm thế chủ động và đầy quyết tâm, Quảng Bình đã đặt những viên gạch đầu tiên trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG. Đầu tư lớn, phân bổ nguồn ưu tiên những dự án cấp bách liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào DTTS. Đó là cách làm đúng, sát với tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS, cư dân miền núi tạo được sự đồng thuận. Tin rằng, vùng đồng bào DTTS, miền núi ở tỉnh Quảng Bình sẽ từng bước thay đổi toàn diện, Chương tình MTQG sẽ thành công đúng như kỳ vọng.

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường: Huy động hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai Chương trình MTQG 1719 đạt hiệu quả cao nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường: Huy động hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai Chương trình MTQG 1719 đạt hiệu quả cao nhất

Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, những năm qua, các chương trình, chính sách dân tộc đóng vai trò quan trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Lào Cai. Để hiểu rõ hơn về cách làm và những kết quả đã đạt được trong triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.