Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tin trong ngày - 10/4/2024

BDT - 20:00, 10/04/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 10/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Sách giáo khoa Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ đồng loạt giảm giá. Giải cứu 4 công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài. Người nhuộm xanh núi Cai Vàng. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 23/5/2024

Tin trong ngày - 23/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 23/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719. Thác Bản Giốc lọt Top 21 thác nước đẹp nhất thế giới. Quảng Bình: Dự án ổn định dân cư 130 hộ đồng bào DTTS nguy cơ "gãy gánh giữa đường"?. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi