Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tin trong ngày - 15/9/2023

BDT - 20:00, 15/09/2023

Bản tin hôm nay, 15/9 có những thông tin đáng chú ý sau: Hội nghị thứ Nhất Hội đồng điều phối Vùng Trung du, miền núi phía Bắc. “Di sản vô giá” - Triển lãm ảnh về 54 dân tộc Việt Nam. Trưởng trạm y tế hết lòng vì sức khỏe đồng bào DTTS. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 21/2/2024

Tin trong ngày - 21/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Độc đáo Lễ hội Trò Trám. Nam Định: Chấn chỉnh việc “đóng ấn, thu tiền” ở đền Bảo Lộc. Những người giữ hồn dân tộc ở buôn Mghí. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.