Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tin trong ngày - 8/5/2024

BDT - 20:00, 08/05/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 8/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Hơn 10 triệu người Việt Nam mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Gần 8.000 hộ gia đình ở miền núi Quảng Nam sẽ được tái định cư vào cuối năm 2025. R'Cơm Bus đam mê giữ gìn văn hóa dân tộc. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 17/7/2024

Tin trong ngày - 17/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 17/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo. Tuyên Quang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình. Chàng trai dân tộc Dao dám nghĩ, dám làm. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.