Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long

PV - 15:11, 04/02/2022

Sáng 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dân), trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên - Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên - Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long (Ảnh: TTXVN)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Long Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ; cẩn cáo trước anh linh các vị tiên đế, hiền tài có công với nước về những kết quả nổi bật của đất nước, Thủ đô trong năm Tân Sửu 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long-Hà Nội, những giá trị di sản quý báu của dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long (Ảnh: TTXVN)

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nơi đây ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay. Tổng Bí thư mong muốn, cán bộ, nhân viên Khu di tích luôn nỗ lực hết mình để gìn giữ những giá trị quý báu của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long; tích cực đổi mới, sáng tạo góp phần giáo dục các thế hệ con cháu về những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức sâu sắc, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và của Thăng Long-Hà Nội để góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước xứng đáng với các vị tiền nhân.