Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hoàng Quý - 18:42, 17/03/2022

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch Đầu tư (KH-ĐT), Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) để nghe báo cáo về tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT tham dự cuộc họp trực tuyến tại trụ sở UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBDT
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBDT

Báo cáo với Chính phủ kết quả  triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 – 2025 (Chương trình MTQG), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: UBDT đã hoàn thành xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt Chương trình MTQG; hoàn thành xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách trong tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình…

UBDT đã thành lập Tổ Công tác về Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT là Tổ trưởng và đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan trung ương là thành viên; đã triển khai việc kiện toàn lại Văn phòng Điều phối để thực hiện giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng Tổ Công tác về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG. Các địa phương đã tiến hành thành lập, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trong đó phân công đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc giữ vị trí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc là Uỷ viên Thường trực.

Về nguồn lực triển khai Chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBDT xây dựng phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025: 104.324,848 tỷ đồng; tổng vốn ngân sách trung ương phân bổ thực hiện Chương trình năm 2022 là 14.429 tỷ đồng.

Căn cứ  Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan làm việc với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Quỹ Giáo dục toàn cầu, Chính phủ Ai Len... để huy động các nguồn lực khác hỗ trợ triển khai chương trình.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về cơ chế quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia, làm cơ sở để các bộ ngành, địa phương triển khai hoạt động của Chương trình; Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương hoàn thiện và ban hành văn bản hướng dẫn Dự án, Tiểu Dự án, nội dung được phân công; Đề nghị Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt phương án phân bổ vốn Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021-2025 và năm 2022…

Tại cuộc họp, Bộ NN&PTNT cũng đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Bộ LĐTB&XH báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, 03 Chương trình MTQG nhận được sự quan tâm rất lớn của Nhân dân, cử tri cả nước. Chính vì thế, các bộ, ngành cần tích cực triển khai nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp không để kéo dài tiến độ triển khai các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ cần phải hoàn thiện đầy đủ các cơ sở pháp lý khi triển khai các Chương trình; xây dựng đầy đủ các thông tư hướng dẫn, đây là điều quan trọng để thực hiện các Chương trình; Bộ chủ quản các Chương trình cần báo cáo những vấn đề liên quan đến việc huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các cấp có thẩm quyền. Bộ KH&ĐT nghiên cứu bổ sung phương án phân bổ vốn ngân sách cho các Chương trình có sự chênh lệch; sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ vốn cho các Chương trình MTQG đã đủ điều kiện, đủ cơ sở pháp lý.