Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

UBDT và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam họp bàn triển khai chương trình phối hợp công tác

Hoài Dương - 22:01, 14/05/2020

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã họp bàn triển khai Chương trình phối hợp công tác năm 2020. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của hai cơ quan.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi nói riêng và cả nước nói chung. Hai bên lựa chọn những nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

 Theo đó, hai bên đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2020, là: Tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Đề án… của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, như: Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Đề án Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh mong muốn, hai cơ quan thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động để thực hiện tốt nội dung phối hợp đã đặt ra. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng thông tin thêm về Chương trình xây dựng 1.000 nhà vệ sinh cho học sinh vùng đồng bào DTTS trên cả nước bằng nguồn vốn tài trợ của Tập đoàn TH True milk. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, hai bên phối hợp thực hiện tốt chương trình này để bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí.