Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Thúy Hồng - 08:34, 01/06/2022

Chiều 31/5, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức gặp mặt Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc hội và các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì buổi gặp mặt.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, cùng lãnh đạo HĐDT của Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), các vụ đơn vị của hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã thông tin về tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc vùng DTTS và miền núi và những vấn đề được các đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV và trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Hội đồng Nhà nước thẩm định, UBDT tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, với 10 dự án thành phần.

Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Kể từ thời điểm Quốc hội thông qua Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, UBDT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đầy đủ, đúng hạn.

Ngày 22/5/2022, Ủy ban thưởng vụ Quốc hội đã phê duyệt Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn thu của ngân sách trung ương dẫn đến khó khăn trong việc cân đối ngân sách trung ương cho các chương trình MTQG, Chính phủ vẫn chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính dành ưu tiên cao nhất cho Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; có phương án cân đối đủ hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 54.000 tỷ đồng vốn chi thường xuyên cho các Dự án, Tiểu Dự án của Chương trình theo đúng chủ trương đã được Quốc hội phê duyệt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt
Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhưng tiến độ triển khai thực hiện thời gian vừa qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh mong muốn HĐDT và các đại biểu Quốc hội là thành viên của HĐDT sẽ có sự phối hợp, chia sẻ thông tin tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình để triển khai các chính sách kịp thời tới đồng bào các DTTS.

 Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng quà cho Lãnh đạo HĐDT của Quốc hội
Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng quà cho Lãnh đạo HĐDT của Quốc hội

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đồng tình và thống nhất cao với báo cáo tóm tắt về tình hình vùng DTTS và miền núi của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trình bày.

Theo Chủ tịch HĐDT Y Thanh Hà Niê Kđăm, thời gian tới sẽ đặt ra nhiều thách thức cho cả nước nói chung và vùng DTTS nói riêng, dịch bệnh tiếp tục còn diễn biến phức tạp, tác động ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, trong khi thu ngân sách quốc gia bị giảm. Vì vậy, ngân sách đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội khó khăn, các Chương trình MTQG chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, đời sống của người dẫn tiếp tục đối mặt với với nhiều khó khăn, thách thức.

Chủ tịch HĐDT Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị UBDT nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, ban hành các văn bản theo quy định để triển khai thực hiện, giải ngân 3 Chương trình MTQG, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2030.

Lãnh đạo UBDT tặng quà cho các đại biểu Quốc hội là thành viên HĐDT của Quốc hội
Lãnh đạo UBDT tặng quà cho các đại biểu Quốc hội là thành viên HĐDT của Quốc hội

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt, đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến đời sống của người DTTS để có chính sách hỗ trợ giải quyết khó khăn và điều chỉnh phù hợp; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật về lĩnh vực dân tộc; xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết quy định về danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam; nghiên cứu xây dựng đề án về tiêu chí và thực hiện phân định miền núi, vùng cao theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Về phía HĐDT của Quốc hội, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế phối hợp công tác giữa HĐDT với UBDT, chúng tôi sẽ tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với UBDT trong tất cả các hoạt động liên quan, góp phần tạo nên sự thống nhất, đồng thuận trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc”, Chủ tịch HĐDT Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Nhân dịp này, UBDT đã tặng quà Lãnh đạo HĐDT của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội là thành viên HĐDT của Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục