Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc: Quyết liệt triển khai Chính phủ điện tử

PV - 17:19, 13/03/2019

Ngày 13/3/2019, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến-Trưởng Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm triển khai kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc.

15340777_IMG_7303_19-03-13 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp.

Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ban Chỉ đạo có 11 thành viên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; triển khai thực hiện Quyết định số 557/QĐ-UBDT về Kiến trúc Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc; triển khai thực hiện Quyết định số 685/QĐ-UBDT về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc năm 2019; xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg  ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg về an toàn thông tin theo cấp độ; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Vision 2.0 của Ủy ban Dân tộc...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, kế hoạch công tác; điều kiện cần và đủ để Uỷ ban Dân tộc thực hiện được các chỉ đạo của Thủ tướng về Chính phủ điện tử. Trước hết là phần kết nối thông tin, gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ và cơ quan Nhà nước...

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định: triển khai thực hiện Chính phủ điện tử là rất quan trọng, nhằm giảm giao dịch trực tiếp; tăng kết nối thông tin...góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phân công. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm, như: việc triển khai các văn bản của Chính phủ điện tử; xây dựng đề án của Ủy ban Dân tộc để nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống quản trị, điều hành; tổ chức có hiệu quả các cuộc họp định kỳ để đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ...

THANH HUYỀN

Tin cùng chuyên mục