Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác năm 2023

Hoàng Quý - 07:34, 10/01/2024

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn; Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Y Thông; Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đồng chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các vụ, đơn vị và đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc UBDT.

Báo cáo kết quả công tác năm 2023, ông Nguyễn Cao Thịnh - Chánh Văn phòng UBDT, cho biết: Năm 2023 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc cần hoàn thành. Vì vậy, ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo UBDT đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã tham gia, tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, làm việc tại hơn 40 tỉnh, thành phố vùng đồng DTTS; tham dự 189 cuộc họp của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; tổ chức nhiều cuộc họp định hướng chỉ đạo, giải quyết những nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nội dung, công việc của UBDT, của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và vùng DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã dự họp, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV về công tác dân tộc, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, như: Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc phân định vùng DTTS và miền núi, khó khăn giải quyết đất sản xuất cho đồng bào DTTS…

Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ đạo, thường xuyên quan tâm công tác theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống KT-XH, an ninh chính trị vùng đồng bào DTTS và miền núi; cùng các cấp, các ngành quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với đồng bào DTTS, nhất là vào những dịp lễ, tết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Lãnh đạo UBDT đã làm Trưởng đoàn, đi thăm hỏi, nắm tình hình, tặng 3.326 suất quà cho Người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo người DTTS và 20 tập thể.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức tiếp tục được duy trì và mở rộng nhằm tăng cường phối hợp thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc và quan tâm chăm lo cho đồng bào DTTS. Các kế hoạch Chương trình phối hợp năm 2023 đều có mục tiêu, nội dung, giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan; đồng thời xác định rõ kế hoạch phối hợp cụ thể…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu kết luận Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu kết luận Hội nghị

Các vụ, đơn vị đã chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp để triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, trong đó tập trung triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719); thực hiện hiệu quả về công tác cán bộ; triển khai công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực từ các định chế quốc tế phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tập trung thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến, nâng cao chất lượng hệ điều hành tác nghiệp; tham mưu thực hiện giải trình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong các kết luận thanh tra, giám sát, kiểm toán; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống kinh tế, xã hội, an ninh chính trị vùng đồng bào DTTS và miền núi... 

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các nội quy, quy định của UBDT. Thủ trưởng các vụ, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính qua những hành động, việc làm cụ thể, qua đó bước đầu nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các vụ, đơn vị.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ mặc dù đã hoàn thành nhưng còn chậm so với thời hạn; chất lượng tham mưu còn những hạn chế nhất định, nhất là tham mưu các văn bản góp ý đối với các bộ, ngành và địa phương về các đề án, chính sách, nhiệm vụ liên quan đến đồng bào DTTS, vùng DTTS và miền núi một số nhiệm vụ được giao có thời hạn đến nay chưa hoàn thành, hoặc hoàn thành nhưng Lãnh đạo UBDT phải chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần, nhất là các nhiệm vụ của UBDT được giao trong Chương trình MTQG 1719.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao cờ thi đua UBDT cho Văn phòng Ủy ban và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao cờ thi đua UBDT cho Văn phòng Ủy ban và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình MTQG MTQG 1719 và các chương trình, chính sách dân tộc đang còn hiệu lực; thực hiện tốt công tác tiếp dân, thanh tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác và nhân quyền; thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp...

Tại Hội nghị, lãnh đạo các vụ, đơn vị cũng đã báo cáo bổ sung các nội dung về kết quả chi ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó đánh giá cụ thể kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 kinh phí chi thường xuyên và kinh phí đầu tư công; chia sẻ các giải pháp, phương pháp trong khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp... Qua các ý kiến, các vụ, đơn vị bày tỏ quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà trao danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho các đơn vị
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà trao danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể Lãnh đạo UBDT, lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động UBDT trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng kết quả công tác năm 2023 được triển khai, thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít những khó khăn về khách quan, chủ quan.

Trong sự thuận lợi, UBDT nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; UBDT cũng đã có kinh nghiệm triển khai từ đầu nhiệm kỳ để phân công, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả; hệ thống quy chế, quy định được kiện toàn, làm căn cứ triển khai. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ rất cố gắng, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, nỗ lực triển khai; có sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các đơn vị
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các đơn vị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị cần thẳng thắn nhìn vào những khó khăn về thể chế, cơ chế, quy trình, công tác phối hợp, số lượng con người, kinh nghiệm công tác, lĩnh vực mới, sự phối hợp giữa UBDT với các cơ quan, đơn vị bên ngoài... để từ đó từng bước khắc phục và nỗ lực hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, năm 2024 là năm tăng tốc của nhiệm kỳ, đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng phải làm. Bộ trưởng yêu cầu các vụ, đơn vị, ngoài 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp chủ yếu đã đề ra, cần rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những nội dung thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra của năm 2023 để khắc phục trong năm 2024. Thủ trưởng các vụ, đơn vị cũng cần quyết liệt hơn, trách nhiệm, sâu sát, kịp thời, chủ động, năng động sáng tạo hơn; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chân thành, cầu thị, tiếp thu, giải trình đầy đủ để đi đến kết quả cuối cùng là sự thống nhất chung.

Đồng thời các vụ, đơn vị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trao đổi thẳng thắn; cần quan tâm, thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng với việc chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý công tác tổ chức cán bộ cần tập trung tham mưu, quyết liệt thực hiện; tăng cường làm tốt công tác thi tuyển, tiếp nhận, bố trí phân công, luân chuyển cán bộ... Hoàn thiện quy trình, nhận xét, đánh giá, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Sớm hoàn thiện, ban hành thông tư về công tác thi đua khen thưởng, để công tác thi đua khen thưởng thực hiện đúng quy trình, quy định, trở thành động lực phấn đấu của công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ năm 2024 rất nhiều, cần triển khai toàn diện trên mọi mặt. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo UBDT, lãnh đạo các vụ, đơn vị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của UBDT đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm để đạt thành tích cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Hội nghị cũng tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023; công bố quyết định các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân của UBDT. Theo đó, 2 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu vinh dự được tặng Cờ thi đua của UBDT; 3 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 7 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 1 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. 18 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; 51 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ và 251 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Hội nghị cũng tiến hành phát động công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của UBDT.