Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục- Đào tạo: Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021

PV - 16:46, 11/01/2018

Ngày 5/1/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Giáo dục-Đào tạo đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 -2021. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đồng chủ trì Lễ ký kết.

Trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về công tác Dân tộc (Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011), việc phối hợp công tác giữa UBDT và Bộ GD-ĐT đã được thực hiện thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai cơ quan đã thực hiện việc rà soát, tham gia xây dựng chính sách dân tộc; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN)… Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của hai cơ quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp và tác động của ngành Giáo dục ở vùng ĐBKK. Bộ trưởng nhấn mạnh, muốn vùng DTTS, MN phát triển phải đầu tư mạnh để phát triển GD-ĐT. Việc phát triển GD-ĐT ở vùng DTTS, MN, phải có hình thức phù hợp để tri ân, suy tôn đội ngũ nhà giáo công tác ở vùng ĐBKK; cần có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc nói chung và chính sách về GD-ĐT ở vùng DTTS, MN... Bộ trưởng tin tưởng rằng, chương trình phối hợp giữa hai cơ quan sẽ đem lại hiệu quả, niềm tin đối với đồng bào DTTS.

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng nhấn mạnh, Chương trình phối hợp lần này là dịp để hai bên rà soát, xây dựng các chính sách có tầm nhìn về giáo dục ở vùng DTTS để trình Chính phủ ban hành cho vùng khó khăn, tạo hiệu quả rõ rệt.

Theo đó, Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ GD-ĐT giai đoạn 2018-2021 tập trung vào những nội dung trọng tâm về công tác chỉ đạo thực hiện, rà soát, đánh giá, đề xuất chính sách dân tộc (Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc; Nghị định số 449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Nghị định số 116/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK; Rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách, nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo vùng DTTS, MN từ đó đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp…

MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục
Đến với đồng bào La Hủ trên miền biên viễn Mường Tè: Cần thêm trợ lực để phát triển bền vững (Bài 2)

Đến với đồng bào La Hủ trên miền biên viễn Mường Tè: Cần thêm trợ lực để phát triển bền vững (Bài 2)

Nhìn một cách thực tế, đời sống đồng bào La Hủ về thu nhập, mức sống, tiếp cận các dịch vụ cơ bản… còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Để cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào La Hủ cũng như giúp dân tộc này phát triển bền vững vẫn phải nghiên cứu và thực hiện thêm chính sách đặc thù, dài hơi.