Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 24

PV - 10:05, 12/07/2023

Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 12/7 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến trong 2,5 ngày, phiên họp 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về các nội dung quan trọng - Ảnh: VGP/ĐH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến trong 2,5 ngày, phiên họp 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về các nội dung quan trọng - Ảnh: VGP/ĐH

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến trong 2,5 ngày, phiên họp 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Thứ nhất, về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đây là 2 dự án luật đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, bổ sung Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023.

Theo tiến độ, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật nói trên tại kỳ họp thứ 6 và quyết định thông qua tại kỳ họp thứ 7. Hai dự án luật này đã được chuẩn bị khá lâu và cho đến nay, theo đề xuất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, 2 dự án luật đã đủ điều kiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sớm nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức hữu quan, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo, có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện để có chất lượng tốt nhất.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 để phục vụ kịp thời cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, xem xét để kịp thời thể chế hóa Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước và Nghị quyết 27-NQ/TW của Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ ba, về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo về kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông".

Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp này sẽ cho ý kiến bước đầu và đến phiên họp tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức giám sát chính thức chuyên đề quan trọng này. 

Phiên họp 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 2,5 ngày - Ảnh: VGP/ĐH
Phiên họp 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 2,5 ngày - Ảnh: VGP/ĐH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiếp tục xem xét về kết quả công tác dân nguyện của tháng 7. Cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong 10 năm qua, phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi. Thực tiễn yêu cầu chất lượng hoạt động Quốc hội ngày càng phải được nâng lên. Do đó, việc tổng kết Nghị quyết liên tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN là rất cần thiết.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về chương trình, nội dung, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Chủ tịch Quóc hội đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ tài liệu, phát huy kết quả của những phiên họp trước, tập trung thảo luận, cho ý kiến để phiên họp thường kỳ tháng 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đạt kết quả tốt nhất.

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, chăm lo cho đồng bào các DTTS và sự phát triển của vùng DTTS và miền núi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là những cống hiến to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là nền tảng vững chắc để Đảng, Nhà nước ta hoạch định chính sách dân tộc trong tình hình mới.