Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023

T.Hợp - 14:05, 02/06/2023

Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023. Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Thứ hạng của ĐHQGHN trong Bảng xếp hạng THE Impact Ranking 2023
Thứ hạng của ĐHQGHN trong Bảng xếp hạng THE Impact Ranking 2023

Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023 gồm 1.591 trường từ 112 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ năm liên tiếp THE xếp hạng theo chủ đề này.

THE Impact Rankings hướng tới đo lường sự thành công của tổ chức giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (có hiệu lực kể từ năm 2016), kêu gọi hành động toàn cầu với mục tiêu xây dựng xã hội hoà bình, công bằng và thịnh vượng. Bảng xếp hạng này đánh giá tầm ảnh hưởng (Impact) và đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, phát triển con người, bảo vệ môi trường sống.

Cách tính điểm của THE Impact Ranking như sau: Điểm SDG 17 (Hợp tác vì các mục tiêu phát triển) là bắt buộc, chiếm 22% tổng số điểm. Điểm này cộng với ba SDG có điểm cao nhất trong số 16 SDG còn lại, mỗi SDG có trọng số 26%, để ra kết quả cuối cùng. Ở mỗi SDG, điểm được tính dựa theo các yếu tố: Nghiên cứu, Phụng sự, Gắn kết cộng đồng và Giáo dục.

Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng này. Năm 2023, về tổng thể Đại học Quốc gia Hà Nội ở nhóm 401-600 thế giới, với thứ hạng về mục tiêu Giáo dục có chất lượng (Quality Education) có sự bứt phá mạnh mẽ khi đứng ở vị trí 70 thế giới (thứ 5 Đông Nam Á và thứ 1 ở Việt Nam).

Ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam có 8 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng này gồm: Trường Đại học Duy Tân (vị trí 401 - 600), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 601 - 800), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 601 - 800), Trường Đại học Kinh tế quốc dân (vị trí 601 - 800), Trường Đại học FPT (vị trí 601 - 800), Trường Đại học Phenikaa (vị trí 801 - 1000) và 2 trường đại học lần đầu tham gia xếp hạng là Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 301 - 400) và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 1001+).

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục là quốc gia có nhiều cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng với 65 cơ sở và Trường Đại học Chulalongkorn có thứ hạng cao nhất với vị trí 17 trong bảng xếp hạng.

Malaysia có 24 cơ sở giáo dục địa học trong đó Trường Đại học Sains Malaysia đã có kết quả nổi bật với vị trí thứ 4. Indonesia có 32 cơ sở giáo dục đại học, Philippines có 29 cơ sở cơ sở giáo dục đại học và Campuchia có 1 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng có mặt trong Bảng xếp hạng này.