Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

100% học sinh dân tộc bán trú và nội trú phải được tuyên truyền về bình đẳng giới

Đông Phong - 19:09, 19/09/2023

Trong văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 100% học sinh các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú phải được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu tiếp tục thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025”.

Bảo đảm mục tiêu 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh bán trú nhỏ tuổi sớm xa gia đình; tăng cường an ninh, an toàn trường học.

100% học sinh dân tộc bán trú và nội trú phải được tuyên truyền về bình đẳng giới
Bộ GD&ĐT yêu cầu 100% học sinh các trường, lớp dân tộc nội trú, bán trú phải được tuyên truyền về bình đẳng giới. (Ảnh minh họa: Đông Phong)

Theo Bộ GD&ĐT, các các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú cần tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú.

Trong những năm học trước, công tác giáo dục về giới và bình đẳng giới tại các trường phổ thông nói chung, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, học sinh đã tiếp cận được những kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, góp phần từng bước giúp các em hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội trong bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Từ sự chuyển biến trong nhận thức sẽ dẫn đến những chuyển biến trong hành động của các em về bình đẳng giới.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh bán trú nhỏ tuổi sớm xa gia đình; tăng cường an ninh, an toàn trường học.

Tin cùng chuyên mục
Gieo chữ ở "đỉnh trời" Khuôn Vình

Gieo chữ ở "đỉnh trời" Khuôn Vình

Sau hơn ba giờ đồng hồ vừa cuốc bộ, vừa leo trèo, vừa "bò" qua những triền đất lở trơn nhẫy bởi trời mưa, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy xóm Khuôn Vình nằm tít trên “đỉnh trời” ở độ cao hơn 1400m so với mực nước biển. Xóm mấy chục nóc nhà, nằm rải rác trên mấy đỉnh núi xa mờ, mái thâm đen, vách liêu xiêu vì thời gian. Hai thầy cô giáo lên dạy chữ cho bọn trẻ con, khổ quá thành quen, điều trăn trở lớn nhất là làm thế nào để các học sinh dân tộc Mông, Dao, Giáy ở đây sẽ trưởng thành, ra khỏi thôn bản tiếp tục trau dồi kiến thức rồi quay lại giúp bản làng của mình đỡ khổ, đỡ nghèo.