Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 20:24, 22/09/2023

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

UBND huyện Yên Thế sẽ hỗ trợ 97 hộ dân giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất.
UBND huyện Yên Thế sẽ hỗ trợ 97 hộ dân giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất

Theo đó, UBND huyện Yên Thế phê duyệt hỗ trợ đất ở đối với 1 hộ dân (kinh phí 44 triệu đồng; Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, Ngân sách tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng). Phê duyệt hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 163 hộ (tổng kinh phí 489 triệu đồng; mức hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng/hộ). Các hộ được hỗ trợ nhận lu, bồn, téc, vật dụng chứa nước, vật dụng dẫn nước; tự làm bể chứa nước; tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước khác. Hỗ trợ 97 hộ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất (tổng kinh phí 970 triệu đồng; mức hỗ trợ tối đa:10 triệu đồng tiền mặt/hộ).

UBND huyện Yên Thế phê duyệt hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 163 hộ dân trên địa bàn huyện (Ảnh minh họa).
UBND huyện Yên Thế phê duyệt hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 163 hộ dân trên địa bàn huyện. (Ảnh minh họa)

UBND huyện Yên Thế giao UBND các xã (chủ đầu tư) hướng dẫn các hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Phòng Dân tộc huyện Yên Thế chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện.

Tin cùng chuyên mục
Hiệu quả từ chính sách phát triển dân tộc Brâu ở làng Đăk Mế: Phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng (Bài 3)

Hiệu quả từ chính sách phát triển dân tộc Brâu ở làng Đăk Mế: Phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng (Bài 3)

Sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với các dân tộc thuộc nhóm dân tộc ít người, trong đó có cộng đồng dân tộc Brâu, không chỉ là những chính sách tạo dựng, đáp ứng các điều kiện về phúc lợi, dân sinh để đồng bào phát triển toàn diện trên lĩnh vực đời sống vật chất, đồng bào Brâu còn được đầu tư, hỗ trợ giữ gìn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa, như phong tục tập quán, lễ hội, trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc…nhằm nâng cao đời sống tinh thần.