Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên tổ chức tập huấn Chương trình MTQG 1719

Mạnh Cường - 20:22, 22/09/2023

Từ ngày 18 - 23/9, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên phối hợp UBND các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân tổ chức 3 Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng.

 Tại tập huấn, báo cáo viên và các học viên đã có những trao đổi, chia sẻ những nội dung, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719
Tại tập huấn, báo cáo viên và các học viên đã trao đổi, chia sẻ những nội dung, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719

Đây là nội dung thuộc Tiểu Dự án 2, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Tham gia các Hội nghị tập huấn có 300 đại biểu đại diện Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn; lãnh đạo UBND xã, cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, mặt trận, các hội đoàn thể của xã, thôn; Người có uy tín trong đồng bào DTTS; đại diện một số người dân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn các xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cùng tham dự còn có các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, các Hợp tác xã có nhu cầu mở rộng dự án, kế hoạch, phương án liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn các xã, thôn thuộc các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt các nhóm kiến thức chuyên đề về kỹ năng thành lập, vận hành tổ nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là kỹ năng tuyên truyền, vận động, phổ biến một số chính sách hỗ trợ phát triển phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Tại tập huấn, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những nội dung, vấn đề còn vướng mắc liên quan đến công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. Thông qua trao đổi, các vướng mắc, kiến nghị của các đại biểu cũng đã được báo cáo viên giải đáp cụ thể.

Theo Ban Tổ chức, các Hội nghị tập huấn góp phần giúp cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên được trang bị thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng thực hiện Chương trình MTQG 1719. Đồng thời, có thêm kinh nghiệm trong tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả hỗ trợ người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng. Từ đó, tham gia hiệu quả trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện, tham gia các chương trình, chính sách dân tộc tại tỉnh Phú Yên trong thời gian tới, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG 1719.

Tin cùng chuyên mục
Hiệu quả từ quá trình thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS ở Đăk Glei

Hiệu quả từ quá trình thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS ở Đăk Glei

Là địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện biên giới Đăk Glei (Kon Tum) đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu. Qua đó, đồng bào DTTS đã thay đổi nhận thức, quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày một ấm no.