Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 16/11/2023

BDT - 20:00, 16/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 16/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Đồng bào Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, đóng góp xây dựng đất nước giàu mạnh. 10 năm tượng Phật Di Lặc trên Núi Cấm đạt kỷ lục châu Á. "An dân” - Mô hình hiệu quả ở Phù Khả 1. Cùng các tin tức thời sự khác.

Tin cùng chuyên mục
Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 28/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 28/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 28/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre. Mừng Lễ Khai đạo và Hạ ngươn Hội thánh Cao đài Toà thánh Tây Ninh. Vị Giáo cả sống tốt đời, đẹp đạo. Cùng các tin tức thời sự khác.