Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bảo tồn, phổ biến tác phẩm văn học tiêu biểu của các dân tộc thiểu số

Như Ý - 11:33, 20/04/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định số 1391/QÐ-BVHTTDL về tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng, phương pháp bảo tồn, phổ biến tác phẩm văn học tiêu biểu của các dân tộc thiểu số từ ngày 12/5 đến 14/5/2021 tại Gia Lai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Học viên tham gia lớp tập huấn là các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số. Tại lớp tập huấn các báo cáo viên sẽ giảng 04 chuyên đề gồm: Vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Kỹ năng viết và vấn đề tự do sáng tạo văn học nghệ thuật hiện nay; Phương pháp bảo tồn và phổ biến văn học nghệ thuật tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phê bình văn học nghệ thuật và tuyên truyền trong hệ thống xuất bản, báo chí.

Thông qua lớp tập huấn nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động văn học nghệ thuật, tạo đà cho sự phát triển văn học nghệ thuật; Nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy khả năng sáng tạo văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ; Bồi dưỡng kỹ năng, trang bị kiến thức cơ bản cho văn nghệ sĩ, nâng cao năng lực sáng tác chủ đề về các dân tộc thiểu số, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy năng lực sáng tạo, tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng cao về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật; Góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân tộc thiểu số; Đánh giá, nhận diện thực tiễn đời sống văn học nghệ thuật hiện nay và có đề xuất các giải phát phát triển trong tình hình mới./.

Tin cùng chuyên mục
Người Dao Tiền bảo tồn nghề thủ công để phát triển du lịch cộng đồng

Người Dao Tiền bảo tồn nghề thủ công để phát triển du lịch cộng đồng

Từ khi các mô hình du lịch cộng đồng phát triển và lan tỏa trong nhiều vùng đồng bào DTTS và miền núi, nghề thủ công truyền thống của cộng đồng người Dao Tiền ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã dần trở thành sản phẩm du lịch đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con, nhờ vậy đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng nâng cao.