Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường ở Thanh Hóa

Quỳnh Trâm - 19:05, 14/03/2023

Ngày 14/3, tại Nhà văn hóa thôn Ngọc Long, xã Ngọc Trạo, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thạch Thành khai mạc lớp tập huấn “Phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường” phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại di tích Chiến khu du kích Ngọc Trạo.

Giảng viên truyền đạt, thực hành về biểu diễn văn hóa - văn nghệ
Giảng viên truyền đạt, thực hành về biểu diễn văn hóa - văn nghệ

Tại lớp tập huấn, học viên sẽ được nghệ nhân, giảng viên truyền đạt nội dung về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng. Các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Mường.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các nghệ nhân, giảng viên đã truyền đạt và thực hành các nội dung như: Các thể loại diễn tấu cồng chiêng, trống dàm trong lễ hội séc bùa của dân tộc Mường; truyền dạy đánh diễn tấu séc bùa, một số làn điệu dân ca, điệu múa dân tộc Mường; tổ chức hướng dẫn chương trình giao lưu, tương tác giữa các nghệ nhân với du khách, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, chương trình biểu diễn du lịch văn hóa cộng đồng; giới thiệu, quảng bá nghệ thuật dân gian và các sản phẩm văn hóa dân tộc Mường Thanh Hóa.

Các nghệ nhân truyền đạt và thực hành biểu diễn cồng chiêng
Các nghệ nhân truyền đạt và thực hành biểu diễn cồng chiêng

Lớp tập huấn ngoài mục đích bảo lưu, gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật, giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Mường, còn góp phần phát triển du lịch tại huyện Thạch Thành.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 20/3/2023.

Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Nhiều giải pháp đưa thông tin đến vùng đồng bào DTTS

Lào Cai: Nhiều giải pháp đưa thông tin đến vùng đồng bào DTTS

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt thông tin, nhất là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi (theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025), tỉnh Lào Cai xác định, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số... có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.