Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bảo Yên (Lào Cai): Các Tổ truyền thông cộng đồng tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Trọng Bảo - 08:00, 02/12/2023

Vừa qua, Hội Phụ nữ huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức các buổi giao lưu cho các Tổ truyền thông cộng đồng tại các cụm xã.


Thông qua buổi giao lưu góp phần cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho các Tổ truyền thông cộng đồng
Thông qua buổi giao lưu góp phần cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho các Tổ truyền thông cộng đồng

Đây là hoạt động nằm trong Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thực tế cho thấy, trong quá trình tuyên truyền tại cơ sở đòi hỏi các Tổ truyền thông cần linh hoạt, áp dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện dân trí, kinh tế - xã hội từng vùng… 

Theo đó, các buổi giao lưu được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: Thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và bạo lực gia đình, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tuyên truyền, vận động về bình đẳng giới tại cơ sở… Đặc biệt, các hoạt động giao lưu được sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm đã truyền tải được nhiều thông điệp như định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; tập tục văn hóa có hại như tảo hôn, phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi, xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, tư tưởng trọng nam, khinh nữ, tình hình tội phạm mua bán người, lừa đảo trên mạng xã hội...

Dịp này, các Tổ truyền thông cộng đồng của các xã được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu thêm kiến thức về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, những cách làm hay sáng tạo trong tuyên truyền tại cơ sở… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ truyền thông cộng đồng, từng bước nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bảo Yên.