Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Bắc Hà (Lào Cai): Tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai Dự án 8 Chương trình MTQG 1719

Tráng Xuân Cường - 19:42, 19/07/2023

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bắc Hà (Lào Cai) vừa tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn vận hành tổ truyền thông cộng đồng cho hơn 140 học viên, là thành viên của 60 Tổ truyền thông cộng đồng đã được thành lập tại các thôn khó khăn của 14 xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Đây là hoạt động triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đồng bào DTTS và miền núi huyện Bắc Hà, năm 2023, thuộc Chương trình MTQG 1719.

Tại các buổi tập huấn, Hội LHPN huyện đã triển khai một số nội dung: Tổng quan về tổ truyền thông công đồng, hướng dẫn vận hành và duy trì các hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng. Qua đó, nhằm định hướng, hỗ trợ các tổ truyền thông cộng đồng vận hành và duy trì tính bền vững của Tổ, hướng dẫn các tổ triển khai các nội dung truyền thông có hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Hà - 1 trong 4 huyện khó khăn của tỉnh Lào Cai, theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Để tiếp tục triển khai Dự án 8, trong năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Hà tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng qua các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp từ huyện đến cơ sở các xã vùng cao, vùng đồng bào DTTS thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Đẩy mạnh triển khai các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS các cấp và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, Người có uy tín. Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Dự án 8, trong đó chú trọng phối hợp với Trung tâm Y tế tuyên truyền, tư vấn và vận động nhóm phụ nữ DTTS sinh con tại nhà cao tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn...


Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS

Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS

Qua hơn 3 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo và đời sống vùng đồng bào DTTS ở các bản làng vùng cao huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.