Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bình Phước: 360 đại biểu DTTS được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

B. Duong - 08:05, 20/12/2022

Từ ngày 9-16/12, Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước phối hợp UBND các huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Bù Gia Mập tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho khoảng 360 đại biểu là già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS, cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo cấp xã, trưởng thôn, ấp và nhân dân là đồng bào DTTS trên địa bàn các huyện.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, ở mỗi huyện có khoảng 120 đại biểu tham dự. Đại biểu được báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến các nội dung như, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, vận động đồng bào không bán điều non, cầm cố đất, công tác phòng ngừa, ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi trong vùng đồng bào DTTS…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Lương Nhân, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh mong muốn, thông qua Hội nghị, các đại biểu là già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS, cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo, trưởng thôn, ấp là cầu nối, cùng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định mới của luật liên quan đến đồng bào DTTS, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời triển khai hiệu quả công tác vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.