Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bình Thuận: Hiệu quả từ công tác kết nghĩa với vùng đồng bào DTTS

Đăng Diện - 04:55, 18/11/2023

Cùng với việc thực hiện Chương trình MTQG 1719, các chính sách dân tộc đặc thù của địa phương, công tác kết nghĩa của các cơ quan, đơn vị với các xã vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, ổn định an ninh tật tự và an toàn xã hội.

Sở Công thương bàn giao công trình đèn chiếu sáng cho đơn vị kết nghĩa xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.
Sở Công thương bàn giao công trình đèn chiếu sáng cho đơn vị kết nghĩa xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

Hiệu quả thiết thực

Năm 2013, Tỉnh ủy Bình Thuận có chủ trương tổ chức kết nghĩa giữa các sở, ban, ngành với các xã miền núi, vùng cao, vùng đồng bào DTTS trong tỉnh để góp phần xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Tỉnh đã giao 9 cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện kết nghĩa với 9 xã đồng bào DTTS gồm: Tỉnh đoàn Thanh niên với UBND xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với xã Đông Tiến; Hội Cựu chiến binh tỉnh với UBND xã Phan Tiến, Công an tỉnh với xã Phan Thanh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với xã Phan Điền huyện Bắc Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với xã Phan Dũng huyện Tuy Phong; Liên đoàn lao động tỉnh với xã Mỹ Thạnh, Hội Nông dân tỉnh với xã Hàm Cần huyện Hàm Thuận Nam, Đồn Biên phòng Tân Thắng và thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân).

Năm 2016, trên cơ sở đánh giá kết quả sơ kết 3 năm thực hiện chương trình, Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục giao UBND tỉnh phân công 9 sở, ngành cấp tỉnh tổ chức kết nghĩa với 9 xã đồng bào DTTS gồm: Sở Tài chính với xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong); Sở Tài nguyên và Môi trường với xã Phan Lâm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với xã Phan Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với xã Phan Hiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư với xã Phan Hòa; Sở Khoa học và Công nghệ với xã Hải Ninh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng với xã Sông Lũy (huyện Bắc Bình); Sở Công thương kết nghĩa với xã Đông Giang (huyện Hàm Thuận Bắc); Sở Giao thông vận tải kết nghĩa với xã La Ngâu (huyện Tánh Linh).

Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong
Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân vùng đồng bào DTTS, trong 10 năm (2013-2023), các đơn vị kết nghĩa của tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 142 buổi tuyên truyền/33.255 người dân; 30 lớp tập huấn cho 1.331 người tại các địa phương kết nghĩa.

Nội dung hoạt động tuyên truyền, phổ biến và vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng các mô hình trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào các DTTS, năm du lịch quốc gia, dân vận khéo... Qua đó, nhận thức của bà con DTTS đã được nâng lên rõ rệt. Bà con tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trao tặng xe đạp cho học sinh xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình
Trao tặng xe đạp cho học sinh xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình

Trong công tác phối hợp với chính quyền cơ sở, các sở, ngành kết nghĩa thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS thông qua các hoạt động: triển khai các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, mô hình về giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS; xây dựng mô hình sản xuất, thâm canh lúa, bắp lai; tập huấn kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng… Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, góp phần phát triển sản xuất ở vùng đồng bào DTTS; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào DTTS.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, trình độ sản xuất, ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo của nhiều hộ đồng bào DTTS đã từng bước chuyển biến tích cực, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật được áp dụng nhiều hơn trong sản xuất; những mô hình thực tiễn về sản xuất, kinh doanh giỏi tại chỗ từng bước lan tỏa, giúp cho đồng bào DTTS thay đổi cách nghĩ, cách làm, nỗ lực vươn lên trong sản xuất và đời sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tặng quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.
Tặng quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

Các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao gắn với xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết của đồng bào, đất nước được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Các sở, ban, ngành đã tặng trên 6.500 suất quà; đỡ đầu gần 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 13 công trình kinh tế, dân sinh; hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà; sửa chữa 9,1 km đường giao thông nông thôn, 13,2 km kênh mương nội đồng; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao tặng các trang thiết bị làm việc (máy vi tính, bàn, ghế) cho các địa phương.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác kết nghĩa 

Hoạt động kết nghĩa đã tạo chuyển biến về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chính sách công tác dân tộc và công tác dân vận của Đảng và Nhà nước. Thông qua chương trình giao lưu, kết nghĩa đã tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào DTTS, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác kết nghĩa trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận xác định sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương thức kết nghĩa cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương; thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS; nắm chắc tình hình đời sống, sản xuất, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, việc thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình MTQG đnag triển khai trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình trên từng lĩnh vực gắn với tuyên dương, khen thưởng.

Theo dự kiến, Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ tổ chức tổng kết 10 năm (2013-2023) thực hiện chủ trương kết nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS trong tháng 11 này.

Tin cùng chuyên mục
Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Nhận thức được đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị và là những hạt nhân tiêu biểu trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ này tại cơ sở.