Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023

Lê Vũ - Văn Long - 17:32, 23/10/2023

Sáng 23/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Đại tá Lê Văn Anh - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Theo đó, trong thời gian 3 ngày (23 - 25/10) 35 học viên là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị trong BĐBP tỉnh được quán triệt, triển khai, học tập các chuyên đề: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào DTTS vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh triển khai chuyên đề Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh triển khai chuyên đề Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Lê Văn Anh - Phó Chính ủy, BĐBP tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật những kiến thức mới về công tác dân tộc cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc,tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật Nhà nước; tích cực tham mưu, tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; áp dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Tin cùng chuyên mục
Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người DTTS tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng , thế mạnh của địa phương , qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền...