Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Cà Mau: Quan tâm thực hiện kịp thời chính sách đối với Người có uy tín

N. Tâm - 01:37, 17/11/2023

Tỉnh Cà Mau có 66 Người có uy tín, là cán bộ hưu trí, những người tham gia dạy chữ Khmer vào dịp hè, tham gia công tác tại phum sóc, Ban quản trị các Chùa, Salatel, các hội đoàn...Để kịp thời động viên, khuyến khích, phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tỉnh Cà Mau đã có nhiều chính sách quan tâm chăm lo mọi mặt, giúp các vị yên tâm cùng đồng bào trong phum sóc lao động, sản xuất tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, chung tay thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc trên địa bàn.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương trao quà đến các vị Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2023
Lãnh đạo Trung ương và địa phương trao quà đến các vị Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2023

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh có văn bản chỉ đạo các huyện, TP. Cà Mau rà soát, đưa ra, thay thế, đề nghị công nhận bổ sung những người thực sự là Người có uy tín và thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo đúng quy định. 

Trong năm 2023, có 66 vị đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt (tại Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 20/12/2022) là Người có uy tín. Trong đó, dân tộc Khmer 51 người, dân tộc Hoa 7 người, dân tộc Kinh 8 người.

Thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai nhiều nội dung, chính sách đến với Người có uy tín. 

Điển hình như, tổ chức đưa đoàn Người có uy tín đi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Miền Trung và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc nhằm giúp các vị có dịp học hỏi kinh nghiệm trong các mô hình làm kinh tế, giao lưu học hỏi về văn hoá của các dân tộc trong cả nước.

Ông Danh Phước, Người có uy tín của khóm 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn chia sẻ, chuyến đi thực tế đã giúp cho chúng tôi được trao đổi, học tập kinh nghiệm từ các tỉnh bạn. Mỗi địa phương có cách làm kinh tế hiệu quả khác nhau, mình có đi thực tận mắt nhìn thấy, tận nghe chia sẻ là có động lực liền.

 "Đặc biệt, đây là sự quan tâm của Nhà nước đối với đội ngũ Người có uy tín như chúng tôi, được đi học hỏi để về địa phương với vai trò trách nhiệm, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nhằm góp phần phấn đấu thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh", ông Danh Phước cho hay.

Ông Nguyễn Thành Niệm, Phó Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau trao quà đến Hoà thượng Thạch Hà - Người có uy tín Phường 1, TP. Cà Mau
Ông Nguyễn Thành Niệm, Phó Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau trao quà đến Hoà thượng Thạch Hà - Người có uy tín Phường 1, TP. Cà Mau

Xác định vai trò của các vị Người có uy tín rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, vì thế, công tác chăm lo, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS luôn được quan tâm. Trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau còn phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau lồng ghép tổ chức 18 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 34 lượt Người có uy tín tham dự; cấp tỉnh tổ chức 04 cuộc với 219 lượt Người có uy tín tham dự và phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) tổ chức 1 lớp tại tỉnh có 9 Người uy tín tham dự. Ngoài ra, Người có uy tín còn được cấp miễn phí một số loại báo, tạp chí Trung ương và báo địa phương.

Nhân ngày Lễ Sene Dolta, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Tết Nguyên tiêu của đồng bào Hoa và Tết Nguyên đán, cấp uỷ, chính quyền các cấp còn tổ chức thăm hỏi tặng quà Người có uy tín; Người có uy tín bị ốm đau hoặc qua đời đều được các cấp, các ngành tổ chức thăm hỏi, phúng điếu kịp thời; cuối năm tổ chức bình xét khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Người có uy tín trên địa bàn tỉnh cà Mau tham gia tập huấn kiến thức Pháp luật
Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật

Ông Nguyễn Thành Niệm, Phó ban Dân tộc tỉnh Cà Mau cho biết, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh đa số là người cao tuổi, cán bộ hưu trí, giáo viên dạy chữ Khmer và tham gia công tác tại các ấp, khóm, xã, phường, thị trấn, tổ dân cư, Ban quản trị các Chùa, Salatel, các hội đoàn...Họ những người có nhiều kinh nghiệm truyền đạt kiến thức khoa học, nuôi trồng, sản xuất và kinh doanh; Có nhận thức sâu sắc về thực tiễn và có quá trình tham gia cách mạng, là người tích cực tham gia các phong trào của địa phương, có khả năng đoàn kết tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân.

 Các vị còn là những nhân tố tích cực trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như tuyên truyền, vận động giúp đồng bào các dân tộc xóa bỏ dần các phong tục, tập quán lạc hậu; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói - giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; tích cực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

"Hiện nay, các vị đang rất tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc chung tay đóng góp và thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG”, ông Nguyễn Thành Niệm nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người DTTS tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền...