Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

“Cần thu hút nguồn lực quốc tế đến với vùng đồng bào DTTS và miền núi…”

Minh Thu - 17:56, 10/05/2021

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với vụ Hợp tác Quốc tế (HTQT) ngày 10/5/2021. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông, đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT cho biết: Theo Đề án vị trí việc làm, Vụ HTQT được giao 13 biên chế, với chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thực hiện toàn bộ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về HTQT và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc, là đầu mối thực hiện công tác đối ngoại của UBDT.

Thời gian qua, Vụ HTQT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo quốc gia lần thứ 5 của Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc giai đoạn 2013-2019; tham dự đầy đủ các cuộc giao ban của Ban Chỉ đạo nhân quyền Trung ương hằng tháng. Tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, báo cáo việc triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận Quốc tế tại UBDT, vùng DTTS và miền núi. Tiếp và làm việc với 18 đoàn đối tác quốc tế; thực hiện 20 công việc phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu cho UBDT ký 06 thỏa thuận hợp tác về công tác dân tộc với các cơ quan thực hiện công tác dân tộc của 5 quốc gia… Ngoài ra, Vụ HTQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ và những nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo UBDT giao; thực hiện công tác phối hợp với các vụ, đơn vị.

Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Vụ HTQT, ông Hoàng Văn Bình đã kiến nghị, đề xuất Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét bố trí đủ biên chế cho Vụ theo Đề án vị trí việc làm; sớm kiện toàn chức danh Vụ trưởng Vụ HTQT. Đề nghị UBDT ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBDT cho nhiệm kỳ mới; bổ sung nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đối ngoại bằng tiếng nước ngoài…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Vụ HTQT trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt với công tác đối ngoại nhiều đặc thù. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng: Trong công tác đối ngoại, phải luôn nắm quyền tự chủ, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đảm bảo lợi ích của đôi bên; nhất là đối với các đối tác chiến lược, đối tác truyền thống. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu, trong bối cảnh mới, công tác đối ngoại phải tăng cường hơn, phù hợp đường lối đối ngoại của Đảng; cần tranh thủ, thu hút nguồn lực quốc tế đến với vùng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng đời sống đồng bào.

Với tinh thần đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Vụ HTQT rà soát kỹ các quy định đối ngoại, tăng cường cập nhật thông tin về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước để xây dựng kế hoạch, điều chỉnh hoạt động đối ngoại của UBDT. Vụ HTQT phải xây dựng được tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm, từ đó có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng để có được đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, ứng xử phù hợp trong quan hệ quốc tế. Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ theo chức trách để triển khai công việc. Bám sát các địa bàn, địa phương để nắm bắt tình hình đối ngoại Nhân dân, thông qua đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín, từ đó tham mưu xây dựng chính sách đối ngoại phù hợp với thực tế.