Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Krông Năng (Đăk Lăk)

Lê Hường - 22:10, 26/04/2024

Ngày 26/4, UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV Nguyễn Thiên Văn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Chiến Thắng; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện và 150 đại biểu chính thức. Đây là 1 trong 2 Đại hội điểm Đại hội các DTTS của tỉnh Đắk Lắk.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu chỉ đạo đại hội
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Huyện Krông Năng là căn cứ địa cách mạng của tỉnh qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Toàn huyện có 30 dân tộc cùng sinh sống với hơn 143 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS có hơn 46 nghìn, chiếm tỷ lệ hơn 32% dân số toàn huyện. Huyện Krông Năng là nơi hội tụ bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc trong cả nước, như Không gian Văn hóa cồng chiêng, Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc, Hát then - Đàn tính, múa Xòe Thái

Theo Báo cáo chính trị Đại hội, thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS của huyện lần thứ III, năm 2019, huyện chủ động, tích cực, cụ thể hóa các Chương trình, kế hoạch hành động. Đồng thời, quán triệt, vận dụng sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, công tác dân tộc, chính sách dân tộc đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Krông Năng Y Bion Niê phát biểu khai mạc đại hội
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Krông Năng Y Bion Niê phát biểu khai mạc Đại hội

Tình hình chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, khối Đại đoàn kết giữa các dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ nhựa hóa, cứng hóa đường giao thông huyện 100%, tuyến xã 74%, 99,5% số hộ được sử dụng điện, 98% hộ dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hàng ngàn hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, ổn định đời sống; toàn huyện có 14 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 1 sản phẩm OCOP 4 sao…

Hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS được củng cố, toàn huyện hiện có 1.322 đảng viên là người DTTS, chiếm tỷ lệ 25,51%; Ban Chấp hành Huyện ủy có 8/41 cán bộ là người DTTS, chiếm tỷ lệ 19,51%; Ban Thường vụ Huyện ủy có 2/11 cán bộ là người DTTS, chiếm tỷ lệ 18,1%.

Các đại biểu đại diện các sở, ngành dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), huyện Krông Năng từng bước tháo gỡ khó khăn, kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện được phân bổ tổng kinh phí hơn 274 tỷ đồng để thực hiện các dự án.

Đại biểu đại diện cho hơn 46 nghìn đồng bào DTTS dự Đại hội
Đại biểu đại diện cho hơn 46 nghìn đồng bào DTTS dự Đại hội

Phát biểu chị đạo Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Nhân dân các dân tộc trong công tác dân tộc và xây dựng khối Đại đoàn kết các dân tộc.

Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Krông Năng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2029, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn.

Đại diện thiếu nhi huyện tặng hoa đại biểu
Đại diện thiếu nhi huyện tặng hoa đại biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV Nguyễn Thiên Văn đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, Người có uy tín, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Các đại biểu được cử chọn đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc cấp tỉnh
Các đại biểu được cử chọn đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc cấp tỉnh

Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Krông Năng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2029, cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn; không còn học sinh DTTS bỏ học; 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh; nhựa hóa, cứng hóa 90% đường gia thông xã; đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát triển…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tặng Bằng khen cho của tỉnh cho tập thể và cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tặng Bằng khen cho của tỉnh cho tập thể và cá nhân

Đại hội đã hiệp thương cử 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh và thông qua Quyết tâm thư Đại hội.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Krông Năng tặng Giấy khen 5 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2019 - 2024.

Một số hình ảnh bên lề Đại hội

Em kg tin: Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Năng 8
Em kg tin: Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Năng 9
Em kg tin: Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Năng 10
Em kg tin: Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Năng 11
Tin cùng chuyên mục