Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hóa lần thứ III năm 2019

PV - 10:03, 18/06/2019

Mới đây (ngày 14, 15/6/2019), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019. Dự Đại hội có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 113.000 người DTTS trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2014- 2018. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2014- 2018.

Trong 5 năm qua (2014-2018), huyện Chiêm Hóa đã phát huy hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ, góp phần giúp đồng bào DTTS trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu. Cụ thể trong 5 năm, huyện đã được đầu tư 218 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, 4 công trình nước sạch tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn; trên 5.000 lượt hộ DTTS được hỗ trợ sản xuất… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 21,12%. Bình quân tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 13 tiêu chí/xã, trong đó có 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Giai đoạn 2019-2024, huyện Chiêm Hóa đề ra mục tiêu giảm hộ nghèo đồng bào DTTS hằng năm từ 4% trở lên; 100% hộ nghèo đang ở nhà tạm được hỗ trợ sửa chữa, làm nhà mới; 100% thôn có điện lưới quốc gia, 98% trở lên hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh…

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Khiết đánh giá và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa đã đạt được thời gian qua.

Đồng thời lưu ý, địa phương cần tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là những nơi khó khăn, vùng căn cứ cách mạng. Quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể các DTTS…

Đại hội cũng đã bầu ra 30 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ III; thông qua Quyết tâm thư với nhiều mục tiêu phấn đấu. Nhân dịp này, UBND huyện Chiêm Hóa tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

NHƯ ANH

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ở Lào Cai

Dấu ấn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ở Lào Cai

Lào Cai là tỉnh vùng cao với trên 60% dân số là đồng bào DTTS; thời gian qua nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc của Nhà nước, đặc biệt là các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK.