Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đăk Glei (Kon Tum): Chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719

Ngọc Chí - 14:25, 18/01/2024

Là địa phương có gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, chính vì vậy, huyện Đăk Glei xác định triển khai kịp thời, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) sẽ làm thay đổi diện mạo các thôn, làng và cải thiện đời sống của đồng bào DTTS. Ngoài việc triển khai kịp thời chương trình, huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã làm thay đổi đời sống đồng bào DTTS huyện Đăk Glei
Nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã làm thay đổi đời sống đồng bào DTTS huyện Đăk Glei

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719, UBND huyện Đăk Glei đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719; rà soát, xác định nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021- 2025 chi tiết đến các danh mục dự án theo lĩnh vực, như: Công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, huyện; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; bố trí, sắp xếp dân cư… làm cơ sở chỉ đạo bố trí các nguồn lực thực hiện. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các xã hoàn thành việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý cấp xã thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Bà Y Thanh (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei kiểm tra thực tế việc triển khai xây dựng các công trình từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719
Bà Y Thanh (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei kiểm tra thực tế việc triển khai xây dựng các công trình từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719

Ông A Nhập – Chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei cho biết: Đối với xã đã thành lập Ban Quản lý cấp xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Khi xây dựng kế hoạch thi xã cũng lựa chọn như những công trình thiết yếu để đầu tư xây dựng trước; hỗ trợ sinh kế cho người dân thì trên tinh thần nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

UBND huyện Đăk Glei cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, phối hợp, lồng ghép thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện. Đặc biệt chú trọng lựa chọn phương pháp, hình thức tuyên truyền dễ tiếp cận, dễ hiểu, linh hoạt đối với đồng bào DTTS sống ở các xã vùng sâu, vùng sa, vùng đặc biệt khó khăn. Do đó, khi triển khai thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 đã được người dân đồng thuận và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Hỗ trợ giống cây đinh lăng cho các hộ đồng bào DTTS ở xã Đăk Man
Hỗ trợ giống cây đinh lăng cho các hộ đồng bào DTTS ở xã Đăk Man


Ông A Chang, Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei cho biết: Khi triển khai thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 thì xã đã về cùng với thôn tổ chức họp dân, lấy ý kiến người dân về các công trình đầu tư và nguyện vọng của các hộ nghèo về hỗ trợ cây, con giống. Qua công tác tuyên truyền, vận động thì nhận được sự đồng thuận của người dân, khi làm đường giao thông thì người dân tự nguyện hiến đất, ngày công.

Cùng với đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình thường xuyên có sự giám sát từ cộng đồng người dân trong tổ chức thực hiện các dự án, với mục tiêu làm tốt phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Thôn, làng đổi thay

Đi trên con đường bê tông mới làm dẫn vào khu sản xuất của thôn, ông A Thẹ (dân tộc Gié Triêng), Thôn trưởng thôn Đông Lốc, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei phấn khởi kể: Ngày trước chưa có con đường bê tông này thì bà con đi lại vận chuyển nông sản hết sức khó khăn, con đường nhỏ, độ dốc cao chỉ có thể vận chuyển bằng xe máy nhưng mưa thì sình lầy, trơn trược không đi được. Đầu năm 2023, khi xã về thông báo có chủ trương đầu tư làm đường bê tông từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 thì bà con phấn khởi lắm, các hộ đều tự nguyện hiến đất, ngày công để làm con đường này. Con đường đã hoàn thành giờ đây bà con vận chuyển nông sản rất thuận tiện.

Con đường mới giúp đồng bào DTTS ở thôn Đông Lốc, xã Đăk Man thuận tiện trong vận chuyển nông sản
Con đường mới giúp đồng bào DTTS ở thôn Đông Lốc, xã Đăk Man thuận tiện trong vận chuyển nông sản

Đăk Man là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei, triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, trong năm 2022, 2023 xã được bố trí với tổng nguồn vốn hơn 6 tỷ đồng để triển khai thực hiện 5 Dự án. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội vùng nông thôn được cải thiện. Các dự án sinh kế được triển khai đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tích cực, nhất là các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân.

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Đăk Man, huyện Đăk Glei cho biết: Khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 thì UBND xã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện các Dự án, Tiểu dự án. Qua đó, đã phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong quá trình triển khai thực hiện. Hiện xã đã đầu tư hoàn thiện 02 công trình đường giao thông, sửa chữa 01 công trình thủy lợi và đã hỗ trợ con giống, cây giống để người dân phát triển kinh tế.

Thôn, làng đổi thay nhờ nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719
Thôn, làng đổi thay nhờ nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719

Qua 03 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã cải thiện đáng kể bộ mặt vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đăk Glei, cụ thể: 80% đường từ thôn đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa; hơn 900 hộ dân được giải quyết nước sinh hoạt; 04 công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư; 03 trường bán trú được tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học; 01 cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp được nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất; hơn 500 hộ dân được hỗ trợ phát triển sinh kế; 110 hộ được hỗ trợ sắp xếp bố trí sắp xếp ổn định dân cư ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; 150 người được đào tạo nghề, tạo việc làm…

Anh A Thuật ở thôn Đông Lốc, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei cho biết: Ở đây khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với việc phát triển các loại cây dược liệu nên gia đình tôi đăng ký và được xã hỗ trợ 690 cây đinh lăng, gia đình trồng xen trong vườn cà phê. Gia đình cũng cố gắng chăm sóc cho tốt và sau này có thêm nguồn thu nhập.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện và phối hợp tốt của các tổ chức chính trị - xã hội huyện; sự đồng thuận, nhất trí cao của Nhân dân nên việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã đạt những kết quả tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường; các mô hình sản xuất có hiệu quả được triển khai nhân rộng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Chương trình MTQG 1719 và vai trò chủ thể của mình, từ đó phát triển và trở thành phong trào tự nguyện hiến đất, đóng góp tài sản, ngày công để thực hiện các công trình. Đây là tiền để quan trọng để huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiểu quả Chương trình MTQG 1719 trong những năm tiếp theo - bà Y Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei khẳng định. 

Tin cùng chuyên mục
Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Nhận thức được đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị và là những hạt nhân tiêu biểu trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ này tại cơ sở.