Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Lê Hường - Ngọc Lân - 09:12, 18/04/2024

Ngày 17/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2024 cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đồng bào DTTS.

Giáo viên trao đổi kinh nghiệm cho học viên về công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Giáo viên trao đổi kinh nghiệm cho học viên về công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng đồng bào DTTS

Trong thời gian 5 ngày, các học viên tập trung nghiên cứu các nội dung về tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc; chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và biên phòng; truyền thống văn hoá của các dân tộc; chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc; gương người tốt việc tốt; những điển hình tiên tiến trong thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước nhất là lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, chống phá cách mạng Việt Nam; những vấn đề nổi lên ở vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn…

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Đại tá Đỗ Quang Thấm - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lần này nhằm nâng cao, cập nhật những kiến thức mới về công tác dân tộc, văn hóa DTTS, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đồng bào DTTS góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Đồng thời, tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.