Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Lê Hường - Ngọc Lân - 09:12, 18/04/2024

Ngày 17/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2024 cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đồng bào DTTS.

Giáo viên trao đổi kinh nghiệm cho học viên về công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Giáo viên trao đổi kinh nghiệm cho học viên về công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng đồng bào DTTS

Trong thời gian 5 ngày, các học viên tập trung nghiên cứu các nội dung về tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc; chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và biên phòng; truyền thống văn hoá của các dân tộc; chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc; gương người tốt việc tốt; những điển hình tiên tiến trong thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước nhất là lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, chống phá cách mạng Việt Nam; những vấn đề nổi lên ở vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn…

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Đại tá Đỗ Quang Thấm - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lần này nhằm nâng cao, cập nhật những kiến thức mới về công tác dân tộc, văn hóa DTTS, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đồng bào DTTS góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Đồng thời, tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV: Tạo động lực, khí thế thi đua mới trong vùng đồng bào DTTS

Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV: Tạo động lực, khí thế thi đua mới trong vùng đồng bào DTTS

Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV - năm 2024 là sự kiện chính trị quan trọng đã được các cấp ngành, địa phương lên kế hoạch tổ chức chu đáo, từ đó tạo không khí thi đua mới trong vùng đồng bào DTTS, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV - năm 2024 xung quanh nội dung này.