Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Đắk Lắk: Phê duyệt danh sách 921 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Lê Hường - 16:41, 20/03/2023

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 152 QĐ/UBND về phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2027.

Hội nghị biểu dương Người có uy tín tỉnh Đắk Lắk năm 2022
Hội nghị biểu dương Người có uy tín tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Theo đó, giai đoạn 2023 - 2027 toàn tỉnh Đắk Lắk có 921 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Cụ thể: Tp. Buôn Ma Thuột có 40 Người có uy tín; huyện Cư Kuin có 34 Người có uy tín; huyện Ea Kar có 86 Người có uy tín; huyện Krông Pắk có 95 Người có uy tín; huyện M’Đrắk có 56 Người có uy tín; huyện Krông Bông có 50 Người có uy tín; huyện Lắk có 76 Người có uy tín; huyện Cư M’gar có 92 Người có uy tín; thị xã Buôn Hồ có 44 Người có uy tín; huyện Krông Năng có 78 Người có uy tín; huyện Krông Búk có 39 Người có uy tín; huyện Ea H’leo có 90 Người có uy tín; huyện Krông Ana có 28 Người có uy tín; huyện Buôn Đôn có 59 Người có uy tín; huyện Ea Súp có 54 Người có uy tín.

Đắk Lắk tổ chức Tuận huấn cho Người có uy tín
Đắk Lắk tổ chức tập huấn cho Người có uy tín

Người có uy tín có tên trong danh sách tại Quyết định này được hưởng các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT 20/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1I: Từ năm 2021 - 2025.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của Trung ương để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với Người có uy tín; tổng hợp, báo cáo các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh theo quy định.

Tin cùng chuyên mục