Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đắk Lắk: Xét chọn doanh nghiệp thực hiện truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

Hoàng Thùy - 04:23, 01/11/2022

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản về thông tin xét chọn doanh nghiệp thực hiện truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Trình diễn Lễ hội đường phố tại Lễ hội Cà phê lần thứ 7, năm 2019
Trình diễn Lễ hội đường phố tại Lễ hội Cà phê lần thứ 7, năm 2019

Theo đó, các doanh nghiệp truyền thông cần bảo đảm các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 2373/QĐ-UBND, ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xét chọn doanh nghiệp thực hiện truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023. Thời gian nộp hồ sơ xét chọn từ ngày 20/10 đến ngày 5/11. Nơi nhận hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk. Thời gian thẩm định đánh giá hồ sơ: Từ ngày 6 - 15/11.

Theo Quyết định số 2373/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk, ngoài năng lực, pháp nhân, doanh nghiệp xét chọn thực hiện truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 phải có kinh nghiệm thực hiện tổ chức sự kiện và truyền thông phạm vi toàn quốc ít nhất 5 năm; đã thực hiện công tác truyền thông ít nhất cho 1 lễ hội cấp quốc gia hoặc 2 lễ hội cấp tỉnh.

Voi diễu hành tại Lễ hội Cà phê lần thứ 7, năm 2019
Voi diễu hành tại Lễ hội Cà phê lần thứ 7, năm 2019

Đồng thời, có kinh nghiệm trong việc sử dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok...) để truyền thông hiệu quả, góp phần lan tỏa thông tin lễ hội trên cộng đồng mạng; có các kênh truyền thông trên mạng xã hội thu hút số lượng người tiếp cận theo dõi lớn.

Ngoài ra, doanh nghiệp xét chọn phải có kinh nghiệm và phương án, kế hoạch chi tiết cho việc vận động xã hội hóa nguồn hóa nguồn lực thực hiện lễ hội với các đối tác. 

Tin cùng chuyên mục