Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Đắk Lắk: Yêu cầu hai doanh nghiệp dừng hoạt động khai thác cát

Hoàng Thùy - 19:30, 20/09/2023

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 8022/UBND-TNMT ngày 18/9/2023 về việc yêu cầu hai doanh nghiệp dừng hoạt động khai thác cát trên sông Krông Ana thuộc địa bàn huyện Lắk tại các đoạn sông bị sạt lở.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 12/GP-UBND ngày 22/1/2021 của UBND tỉnh. Trong khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa có đoạn bờ sông qua xã Yang Tao, huyện Lắk bị sạt lở với hiều dài sạt lở 570m. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty dừng hoạt động khai thác trên đoạn sông bị sạt lở này.

Doanh nghiệp dừng khai thác cát trên các đoạn sông Krông Ana bị sạt lở
Doanh nghiệp dừng khai thác cát trên các đoạn sông Krông Ana bị sạt lở

Ngoài Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Tây Nguyên dừng hoạt động khai thác cát tại 4 vị trí sạt lở trên đoạn sông sông Krông Ana với tổng là 5.442m, đoạn qua xã Đắk Liêng và Yang Tao (huyện Lắk). Các vị trí bị sạt lở thuộc khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường theo quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp bổ sung vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản khi điều chỉnh, bổ sung khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản theo quyết định số 673 ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh.

Giao UBND huyện Lắk bố trí nguồn kinh phí và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện việc cắm mốc các khu vực sạt lở trên sông Krông Ana thuộc địa bàn huyện quản lý. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện của Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa và Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Tây Nguyên.

Giao Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an huyện, Công an xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động khai thác cát trái phép trên các đoạn sông Krông Ana bị sạt lở nêu trên theo quy định.